สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ซึ่งนอกจากจะได้ชุดหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าของท่านแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพ

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

1.สมัครสมาชิกโดย ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก (เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก) ผ่านช่องทางอีเมล info@gs1thailand.org

3.รอสถาบันตรวจสอบเอกสารและแจ้งการชำระเงินทางอีเมล (อัตราค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี)

4.ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสถาบันฯที่อีเมล info@gs1thailand.org (การชำระค่าสมาชิก)

5.รอผลอนุมัติเลขหมายภายใน 5 วันทำการ หลังจากเอกสารครบและชำระเงินเรียบร้อย (กรณีต้องการเลขหมายด่วน มีค่าบริการเพิ่มเติม)

ค่าบริการขอเลขหมายบาร์โค้ด ด่วน!!

**ชำระเพิ่มเติมจากอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร**

6.สมาชิกทำการตอบรับโดยการลงทะเบียนข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูล GS1 TH Member Portal

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท (GLN) และเลขหมายที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ (GTIN) โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมาย ประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
2. คู่มือการใช้บาร์โค้ดพร้อมตัวอย่างแนะนำการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของบาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกสถาบันฯ ภายในปีแรก จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมฟรี หลักสูตรละ 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท และสำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์การอบรมดังกล่าวในอัตราสมาชิก

– หลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือ การบริหารจัดการข้อมูล สินค้าที่ดียิ่งขึ้น (Basic Training – Certificate Program)
– หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 (Advanced  Training – Certificate Program)
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม ได้ที่นี่

4. เข้าร่วมอบรม/สัมมนาพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  ในอัตราสมาชิก ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม/สัมมนาพิเศษ ได้ที่นี่
5. ได้รับสิทธิ์ส่งตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด ได้ที่นี่
6. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่
7. ได้รับข่าวสารจาก GS1 Thailand
8. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ
9. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
10. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสินค้า “GS1 Thailand Member Portal” เพื่อใช้ออกเลขบาร์โค้ดได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1 และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่น่าเชื่อถือผ่านแอปพลิเคชั่น “Smartbar” ได้

11. ได้สิทธิ์สมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอัตราพิเศษ* พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

คู่มือการใช้งาน

10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการใช้งานของบาร์โค้ดคือ สำนักงาน GS1 (Member Organisation) ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดมือใหม่ผ่านขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มใช้งานบาร์โค้ด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1