สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ซึ่งนอกจากจะได้ชุดหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าของท่านแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพ

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

 1. เลือกประเภทของหมายเลขบาร์โค้ดทีท่านต้องการสมัคร
  • GTIN – 13 / EAN – 13 สำหรับการค้าขายสินค้าทั่วไป ใช้ได้ในทุกประเทศ
  • GTIN – 12 / UPC – A  สำหรับการค้าในประเทศอเมริกาและแคนาดาบางรัฐ หากมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว โปรดตรวจสอบกับคู่ค้าว่าต้องการใช้บาร์โค้ดประเภทใด
 2. กรอกใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ ให้ครบถ้วน สมัครบาร์โค้ดออนไลน์
 3. แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิกทั้งหมด (เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก)
 4. เจ้าหน้าที่ทำการเช็คความถูกต้องของเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายในการสมัครทางอีเมล (อัตราค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี)
 5. ชำระค่าสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสถาบันฯทางแฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ (การชำระค่าสมาชิก)
 6. เจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์ยืนยันการเป็นสมาชิกให้กับท่านพร้อมแจ้งเลขหมายบาร์โค้ด
 7. ท่านทำการตอบรับโดยการลงทะเบียนข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูล GS1 TH Member Portal

คู่มือการใช้งาน

10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการใช้งานของบาร์โค้ดคือ สำนักงาน GS1 (Member Organisation) ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดมือใหม่ผ่านขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มใช้งานบาร์โค้ด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1