สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ซึ่งนอกจากจะได้ชุดหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าของท่านแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพ

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

  1. สมัครสมาชิกผ่าน ระบบออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก (เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก) ผ่านช่องทาง ดังนี้:
  3. รอสถาบันตรวจสอบเอกสารและแจ้งการชำระเงินทางอีเมล์ (อัตราค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี)
  4. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสถาบันฯที่อีเมล์ info@gs1thailand.org (การชำระค่าสมาชิก)
  5. รอผลอนุมัติภายใน 7 วันทำการ ทางอีเมล์
  6. สมาชิกทำการตอบรับโดยการลงทะเบียนข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูล GS1 TH Member Portal

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท (GLN) และหมายเลขที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ (GTIN) โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
2. คู่มือการใช้บาร์โค้ดพร้อมตัวอย่างแนะนำการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของบาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกสถาบันฯ ภายในปีแรก จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น – More Than A Barcode Is The Better Product Data Management (Certificate Program) และหลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Certificate Program) ฟรี หลักสูตรละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 ท่าน/บริษัท) และสำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 1 ปี จะได้รับสิทธิ์การอบรมดังกล่าวในอัตราสมาชิก
4. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
5. ได้รับสิทธิ์ส่งตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด คลิกเพื่อดูรายละเอียดอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
6. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7. สมาชิกโครงสร้าง 9999 หมายเลขได้รับวารสาร GS1 Thailand Newsletter* (สมาชิกโครงสร้างอื่นๆ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://www.gs1th.org/newsletter)
8. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ
9. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
10. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ Member Portal เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่าน Application “Smartbar

11. ได้รับสิทธิ์บันทึกข้อมูลบริษัทลงในฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกมาตรฐานสากล GS1 จากทั่วโลก (http://gepir.gs1.org)

คู่มือการใช้งาน

10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการใช้งานของบาร์โค้ดคือ สำนักงาน GS1 (Member Organisation) ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดมือใหม่ผ่านขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มใช้งานบาร์โค้ด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1