เลขหมายบาร์โค้ดที่ใช้ระบุสิ่งต่างๆ

(GS1 Identification Keys)

เลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 นั้นช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลของสินค้าในซัพพลายเชน อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้ไปยังคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขหมายบาร์โค้ดนั้นช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดมาตรฐานในการระบุสินค้า เอกสาร ที่ตั้ง และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

เลขหมายบาร์โค้ดนั้นมีความจำเพาะเจาะจงและไม่ซ้ำกับใครทั่วโลก สามารถนำไปใช้ร่วมกันระหว่างธุรกิจทำให้เกิดการติดตามสินค้าในระบบซัพพลายเชนได้ดียิ่งขึ้น

ในการตั้งเลขหมายบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 นั้น บริษัท/องค์กรนั้นๆ จะต้องทำการจดทะเบียนเป็นสมาชิกกับ GS1 ก่อนเพื่อรับหมายเลขบริษัท/องค์กร และชุดหมายเลขบาร์โค้ดของ บริษัท/องค์กร

เลขหมายบาร์โค้ดที่ใช้ระบุสิ่งต่างๆ มีถึง 11 ประเภทที่สามารถนำไปใช้ระบุสิ่งของหรือข้อมูล ดังตารางด้านล่างนี้

ID Key ใช้ระบุอะไร ตัวอย่างการใช้งาน
Global Trade Item Number (GTIN) สินค้าและบริการ ซุปกระป๋อง ช็อคโกแลตแท่ง อัลบั้มเพลง
Global Location Number (GLN) หน่วยงานและสถานที่ บริษัท คลังสินค้า โรงงาน ห้างร้าน
Serial Shipping Container Code (SSCC) หน่วยโลจิสติกส์ หน่วยสินค้าที่รวมกันเป็นพาเลท หรือรถเข็นในคลังสินค้า หรือหีบห่อสินค้า
Global Returnable Asset Identifier (GRAI) สินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พาเลท ลัง สำหรับบรรจุสินค้า
Global Individual Asset Identifier (GIAI) สินทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน การขนส่ง หรือเครื่องมือ IT
Global Service Relation Number (GSRN) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีความเกี่ยวข้องกัน สมาชิกใน Loyalty Programme แพทย์ในโรงพยาบาล สมาชิกห้องสมุด
Global Document Type Identifier (GDTI) เอกสาร จดหมายเรียกเก็บภาษี แบบฟอร์มการขนส่งสินค้าทางเรือ ใบอนุญาตขับขี่
Global Identification Number for Consignment (GINC) การส่งสินค้า หน่วยโลจิสติกส์ของสินค้าจากหลายแหล่งซึ่งถูกส่งรวมกันไปในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน
Global Shipment Identification Number (GSIN) การขนส่งสินค้าทางเรือ หน่วยโลจิสติกส์ของสินค้าหลายหน่วยที่ถูกส่งให้ลูกค้าพร้อมๆ กัน
Global Coupon Number (GCN) คูปอง คูปองดิจิตอล
Component/Part Identifier (CPID) ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ชิ้นส่วนรถยนต์
Global Model Number (GMN) รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์