มาตรฐานสากลสำหรับการแบ่งบันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Share)