ความเป็นมา

ความเป็นมา

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เราได้เปิดสาขาในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกมากกว่าล้านบริษัทที่ใช้มาตรฐานด้านซัพพลายเชนของเรา ทำให้การดำเนินธุรกิจง่ายมากขึ้น

 • ค.ศ. 1973: มาตรฐานบาร์โค้ดได้รับการยอมรับจากผู้นำด้านอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยเลือกให้เป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวในการระบุบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ หรือในปัจจุบันรู้จักกันในนาม บาร์โค้ด GS1
 • ค.ศ. 1974: บาร์โค้ดชิ้นแรกได้ถูกสแกนเมื่อวันที่ 26 เมษายน โดยบาร์โค้ดชิ้นแรกได้ถูกพิมพ์ลงห่อหมากฝรั่งเพื่อใช้สแกนในร้านค้าแห่งหนึ่ง
 • ค.ศ. 1977: มาตรฐาน GS1 ได้เปิดตัวหน่วยงาน European Article Numbering (EAN) Association (ซึ่งในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น GS1) โดยได้เปิดสำนักงานขึ้นที่กรุงบรัสเซลล์ สมาชิกผู้ก่อตั้งบริษัทได้ร่วมกันเปิดตัวระบบบ่งชี้ตัวตน (Identification System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจในสายซัพพลายเชน
 • ค.ศ. 1983: บาร์โค้ดได้ถูกนำไปใช้กับการค้าส่ง จากการที่บาร์โค้ดได้พิสูจน์ว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถนำมาใช้ได้จริง จึงได้เริ่มนำบาร์โค้ดมาใช้บนกล่องลูกฟูกด้านนอก
 • ค.ศ. 1989: GS1 ก้าวไปไกลมากกว่าบาร์โค้ด ด้วยพื้นที่เครือข่ายที่กว้างขวางส่งผลกระทบต่อสายซัพพลายเชน เราจึงได้คิดค้นมาตรฐานสากลแรกขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange)
 • ค.ศ. 1990: ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ GS1 นานาชาติ ได้รวม GS1 ให้เป็นองค์กรเดียวและมีสาขาอยู่ใน 45 ประเทศ
 • ค.ศ. 1995: มาตรฐานสำหรับสุขภาพ (Healthcare) ได้ถูกสร้างขึ้น เราได้ขยายมาตรฐานของเราไปสู่ภาคการบริการด้านสุขภาพ โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ
 • ค.ศ. 1999: การถือกำเนิดของ DataBar หลังจากมีการวิจัยและการออกแบบ GS1 DataBar ได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด ในขณะที่ขนาดเล็กลง
 • ค.ศ. 2000: สาขาที่ 90 ในเวลาแค่ 10 ปี เราได้เพิ่มสาขาในต่างประเทศกว่าเท่าตัว
 • ค.ศ. 2002: เปิดตัวการประชุมมาตรฐานสากล มีการเปิดตัวกระบวนการจัดการมาตรฐานสากล ซึ่งการประชุมนี้ได้ให้สมาชิกของ GS1 เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐานได้
 • ค.ศ. 2004: มาตรฐานสำหรับ RFID ได้ถูกสร้างขึ้น มีการนำเอาชิพของ Radio Frequency Identification หรือ RFID มาใช้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม และมีการสร้างมาตรฐานสำหรับเพื่อการใช้งานและประยุกต์ใช้ RFID
 • ค.ศ. 2007: GS1 ได้เข้าสู่โลกของ B2C (Business to Consumer) จากการเติบโตของตลาดออนไลน์ e-commerce เราเริ่มสร้างสรรค์มาตรฐานที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้โดยตรง
 • ค.ศ. 2013: ครบรอบ 40 ปี ด้วยสำนักงานมากกว่า 100 สาขาในแต่ละประเทศ และสมาชิกมากกกว่าล้านราย เราเฉลิมฉลองปีที่ 40 ของการเป็นภาษาสากลที่ใช้ในภาคธุรกิจ