การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

ปัจจุบัน บาร์โค้ดที่สามารถเชื่อถือได้ 100% นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบซัพพลายเชน บริษัทนับแสนทั่วโลกใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นั่นหมายความว่าหากบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องหรือใช้เวลาในการสแกนนาน ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ ณ จุดขาย หรือคลังสินค้าเท่านั้น

ทุกๆ ครั้งที่มนุษย์ต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบด้วยมือนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า ข้อมูลยอดขายที่ไม่แม่นยำนั้นส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม และความไม่แม่นยำในการรับ-ส่งสินค้าจากคลังสินค้านั้นหมายความถึงสินค้านั้นหายไปจากซัพพลายเชน หรือพบว่าสินค้าอยู่ในที่ๆ ไม่ควรอยู่ ปัญหาเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเล็กน้อย  แต่หากมีการสะสมของปัญหาก็จะส่งผลกระทบอย่างมาก

ดังนั้น ผู้ใช้งานบาร์โค้ดทั่วโลก ได้ร้องขอให้บาร์โค้ดที่อยู่บนสินค้ามีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1  จึงได้มีบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพบาร์โค้ดที่เป็นกลางและสามารถช่วยให้การสแกนนั้นได้ผลดีขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมความแม่นยำและมีประสิทธิภาพของการสแกนบาร์โค้ด

ขั้นตอนการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

อัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

สมาชิก GS1 Thailand สามารถนำตัวอย่างชิ้นงานบาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 885 มาเข้ารับบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด ฟรี โดยสิทธิ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับอัตราค่าบำรุงสมาชิกรายปี ดังนี้

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ที่ : pharapar@gs1th.org หรือ metineew@gs1th.org

เงื่อนไขการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

  • ตรวจสอบเฉพาะบาร์โค้ดมาตรฐานสากลแบบ 1 มิติ (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, GS1-128) และ 2 มิติ (GS1 QR Code, GS1 DataMatrix)
  • ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 5 วันทำการ โดยนับวันส่งตัวอย่างเป็นวันที่ 1 (ไม่นับวันหยุด)
  • ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานจริง หรืออาร์ตเวิร์คที่พิมพ์สีและขนาดจริงลงบนกระดาษโฟโต้
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์
  • ใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมีอายุ 6 เดือน การออกใบรายงานผลตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 1 ภาษา นับเป็น 1 สิทธิ์
  • โปรดรับสินค้าคืนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้มารับใบรายงานผล หากพ้นกำหนดสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามความเหมาะสม

 

การชำระเงินค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

วิธีการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงาน AIDC & Verify สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-345-1199   E-mail : info@gs1thailand.org
Website : http://www.gs1th.org