ประกาศจากทางสถาบันรหัสสากล ฯ

ความหมายของเลขประจำตัวสินค้าสากล หรือ รหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าค้าปลีก ประเภท GTIN-13 ที่ขึ้นต้นด้วย “885”