บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านการใช้ มาตรฐานสากลสำหรับการระบุสิ่งต่างๆ (Identify) มาตรฐานสากลสำหรับการบันทึกข้อมูล (Capture) และ มาตรฐานสากลสำหรับการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Share) ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

มาตรฐานสากล GS1 ช่วยคุณได้อย่างไร 

มาตรฐานสากลสำหรับการระบุสิ่งต่างๆ (Identify)

ID Keys

STANDARDS DEVELOPMENT

Learn about the Global Standards Management Process (GSMP), what our work groups are developing and participate!

มาตรฐานสากลสำหรับการบันทึกข้อมูล (Capture)

Barcodes

EPC/RFID

มาตรฐานสากลสำหรับการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Share)

Exchange of business-critical information

EDI (Transaction Data)

GS1 XML

EANCOM

GS1 UN/CEFACT XML

Product Data Sharing (Master Data)

Visibility Event Data

Network

การประยุกต์ใช้งาน

Streamlining business processes

Traceability

Internet of Things (IoT)