มาตรฐานสากล GS1

มาตรฐานสากล GS1 เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการชี้เฉพาะ-บันทึก-และแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในซัพพลายเชน เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ โดยข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ

มาตรฐานสากล GS1 ช่วยคุณได้อย่างไร >

Identify

Globally unique identification keys

ID Keys

STANDARDS DEVELOPMENT

Learn about the Global Standards Management Process (GSMP), what our work groups are developing and participate!

Capture

Automatic data capture

Barcodes

EPC/RFID

 

Use

Streamlining business processes

Traceability

Internet of Things (IoT)