GS1 THAILAND SOLUTION PARTNERS

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาตลอด 50 ปี ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ 1. สายธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล 2. สายธุรกิจระบบทำความเย็น และ 3. สายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งในสายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล แบ่งเป็นอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ และล็อตนัมเบอร์, กลุ่มเครื่องพิมพ์ UV Digital Inkjet และ กลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท SCG Packaging Plc. และบริษัท Toppan Printing Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เราคือโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ทชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยการบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความโดดเด่น สวยงาม และมีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

บริษัท ปริ้นท์มาร์ค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ปริ้นท์มาร์ค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงเจ็ทอุตสาหกรรม นำเข้าจากยุโรปมานานมากกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มาตรฐานสูงที่ใช้งานและดูแลรักษาง่าย ลดต้นทุน เพื่อรองรับทุกความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับพิมพ์วันที่, บาร์โค้ด, ล็อตนัมเบอร์, โลโก้, ข้อความบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้ผลิตเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ SATO และเป็นโรงงานผลิต ลาเบล ริบบอน เพื่อใช้ในงานระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และ ให้บริการโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลและการติดฉลากที่ครบวงจร เช่น ระบบ RFID ระบบจัดการคลังสินค้า รวมถึงให้คำแนะนำระบบบาร์โค้ด ในโรงงานอุตสาหกรรม, ร้านค้าปลีก,ร้านอาหาร และ โรงพยาบาล ซึ่งเรามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมากกว่า 20 แห่ง

เซ็นทรัลแล็บไทย

เซ็นทรัลแล็บไทย หรือบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ถือหุ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากว่า 20 ปี

บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี Zebra Technologies คือ ผู้นำโซลูชันระดับองค์กรตัวจริงในด้านเทคโนโลยี Barcode Printing, Barcode Scanning, เทคโนโลยี RTLS บนเครื่องพิมพ์, RFID และซอฟต์แวร์

บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป เป็นบริษัทเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ “Wawa-X” ซึ่งเป็น ระบบบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจระดับองค์กร

บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด

บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอ็ม แอนด์ เอ็น เอ็น จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านบาร์โค้ด (Barcode ) และระบบสื่อสัมผัส (Touchscreen) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด ต่างๆเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เครื่องติดฉลากสินค้าอุปกรณ์จอสัมผัส รับพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูป รับตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

TradeLink Technologies Ltd.

TradeLink Technologies was created in late 1999 to help global importers and logistics companies connect electronically with their supply chain partners. The founders of the company went into business with the primary goals of facilitating better shipment information and maximizing supply chain information benefits for customers. [English Content Only]

บริษัท บลูชาร์ป จำกัด

บริษัท บลูชาร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด

ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พร้อมบริการหลังการขาย และบริการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มายาวนานกว่า 35 ปี พร้อมศูนย์ย่อยกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย