Solution Providers

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการพิมพ์ บริษัทฯ ให้บริการงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ทั้งแบบป้อนม้วน และแบบป้อนแผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลฟูลคัลเลอร์ และพิมพ์ขาว-ดำ นอกจากนั้นยังให้บริการบริหารคลังแบบพิมพ์ และจัดส่งให้กับองค์กรขนาดใหญ๋ เป็นการให้บริการงานพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ฮันนี่เวลล์เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและเทคโนโลยีติดอันดับ 100 บริษัทใหญ่ที่สุดในโลก จัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune 100) ที่นำเสนอโซลูชั่นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นที่เชื่อมต่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และประสิทธิภาพของสินทรัพย์สำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก

บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด

บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท SCG Packaging Plc. และบริษัท Toppan Printing Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เราคือโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ทชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยการบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความโดดเด่น สวยงาม และมีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งมา 20 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, ระบบบรรจุกล่องอัตโนมัติ, ระบบ Serialization, Traceability & Tracking, ระบบการพิมพ์ฉลากดิจิตอล และ ซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาตลอด 50 ปี ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ 1. สายธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล 2. สายธุรกิจระบบทำความเย็น และ 3. สายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งในสายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล แบ่งเป็นอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ และล็อตนัมเบอร์, กลุ่มเครื่องพิมพ์ UV Digital Inkjet และ กลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

บริษัท มัลติ อินฟินิตี้ พลัส จำกัด


เจ้าของแพลตฟอร์ม​ออนไลน์​ Shopteenii (ช้อปที่นี่ดอทคอม) Online Shopping ที่รวบรวมสินค้าของคนไทย เพื่อผู้ประกอบการไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดออนไลน์

i-Sprint Innovations Pte Ltd.

i-Sprint Innovations is a leading provider in Securing Identity and Transactions in the Cyber World. One of i-Sprint product offerings is on Identity of Things allow enterprise to minimize counterfeiting, track and trace product, and harness business intelligence for better business planning and personalized direct interaction with customers. [English Content Only]

TradeLink Technologies Ltd.

TradeLink Technologies was created in late 1999 to help global importers and logistics companies connect electronically with their supply chain partners. The founders of the company went into business with the primary goals of facilitating better shipment information and maximizing supply chain information benefits for customers. [English Content Only]

บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยี จำกัด

Zincode Technologies Pte Ltd. provides Automatic Identification and Data Collection (AIDC) solutions, Machine Vision Inspection and Printing Inspection Solutions. We develop solutions for manufacturing, pharmaceutical, healthcare, automotive, logistics and distribution markets. Our product categories include bar code scanners, fixed mount scanners, omni-directional scanners, portable data collectors, wireless PDA terminals, label and tag printers, mobile printers and printing accessories.  [English Content Only]

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ALT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีความเป็นกลาง ตอบสนองด้านคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของประเทศ

Datalogic Group

Datalogic Group เป็นผู้นำระดับโลกในตลาด Automatic Data Capture และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิตเครื่องอ่านบาร์โค้ด คอมพิวเตอร์แบบพกพา เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับ, การวัดและอุปกรณ์ป้องกัน, ระบบวิชันซิสเต็ม และระบบ Laser Marking

บริษัท บลูชาร์ป จำกัด

บริษัท บลูชาร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

บริษัท เอ็ม เอ็ม แอนด์ เอ็น เอ็น จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านบาร์โค้ด (Barcode ) และระบบสื่อสัมผัส (Touchscreen) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด ต่างๆเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เครื่องติดฉลากสินค้าอุปกรณ์จอสัมผัส รับพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูป รับตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาแผนโบราณ มากว่า 20 ปี เรามีโรงงานผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน มีทีมงานควบคุมกระบวนการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยประสบการณ์