การออกหนังสือรับรองสมาชิกสถาบันรหัสสากล

สมาชิกสามารถขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล เพื่อนำไปแสดงกับลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเเละส่งกลับมาที่อีเมล info@gs1th.org ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองให้สมาชิกที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยไม่ค้างชำระค่าบำรุง

การออกหนังสือรับรองการใช้งานหมายเลข GTIN หรือ GCP สำหรับส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน

ตามที่ GS1 ประเทศจีนได้ออกกฎเรื่องการรับรองการใช้งานหมายเลข GTIN เเละ GCP ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ผู้ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนอาจถูกร้องขอหนังสือรับรองการใช้งานหมายเลขประจำตัวสินค้า (GTIN) จากคู่ค้า คู่ค้าของท่านอาจใช้คำว่า GTIN Authorisation, GTIN Registration หรือ GTIN Filling ซึ่งทั้งสามคำนี้ล้วนหมายถึงขั้นตอนการรับรองของ GS1 ประเทศจีน (The China Item Coding Center) ในการตรวจสอบการได้รับอนุญาตในการใช้งานหมายเลขประจำตัวสินค้า (GTIN) ของท่าน ในบางครั้ง ท่านอาจได้รับการร้องขอใบรับอนุญาตใช้งานหมายเลขประจำตัวบริษัทสากล (GCP) จากคู่ค้าจีนของท่านด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: หมายเลขประจำตัวสินค้า (GTIN) สามารถใช้ได้เพียงกับหนึ่งสินค้าเท่านั้นตามกฎการใช้งานหมายเลขประจำตัวสินค้า (GTIN)

ตัวอย่าง >>หนังสือรับรองราย GTIN<<

ขั้นตอนการขอรับอนุญาต

  1. ลงทะเบียนสินค้าของท่านในระบบ Member Portal หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ Member Portal โปรด คลิ๊กที่นี่
  1. ส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างไปให้คู่ค้าจีนของท่าน
  • หนังสือรับรองสมาชิกสถาบันรหัสสากล คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มกรอกบันทึกสำหรับบริษัทที่ใช้งานสัญลักษณ์บาร์โค้ด (สำหรับกรณีที่ขอใบรับรองหมายเลข GTIN เท่านั้น) คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • สินค้าตัวอย่างหรือรูปภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ใช้หมายเลข GTIN หรือ GCP โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงลักษณะของสินค้าพร้อมบาร์โค้ดอย่างชัดเจน