หลักสูตรอบรมพิเศษ – Exclusive Training

สถาบันรหัสสากล เล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมพิเศษในหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ในด้านการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อการค้าในยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดโอกาส สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดสากลได้ทั่วโลก

สัมมนาออนไลน์

“Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทย ไปไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 3”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

จัดโดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ AJ E-Commerce (Alibaba Authorized Partner)

หลักการและเหตุผล

ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลทำให้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระบบการขนส่งและการจัดส่งแบบรวดเร็ว จะเป็นที่ต้องการ และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจึงหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องปรับตัวรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมหาช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ ส่งผลให้ตลาดออนไลน์เกิดการขยายตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทางสถาบันฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกสถาบันฯ และผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็ง ผลักดันและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังตลาดโลกได้ อาทิ แพลตฟอร์มขายส่งสินค้าอันดับหนึ่งของโลกกับ Alibaba.com โดยการจัดอบรมดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าแบบ B2B และเครื่องมือสำคัญต่างๆ ของ Alibaba.com ที่จะสามารถช่วยให้สมาชิกได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการเปิดตลาดซื้อขายกับผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้าขายสินค้าแบบ B2B E-Commerce บนแพลตฟอร์ม Alibaba.com
  2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เข้าใช้งานในระบบ E-Commerce และเพิ่มโอกาสขยายสินค้าไปยังตลาดโลกด้วยฟังก์ชั่นของ com
  3. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับฟังแนวทางการเริ่มต้นนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Alibaba.com จุดแข็งของแพลตฟอร์ม และการขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง

กำหนดการ

13.30 – 13.35 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์
โดย คุณสินชัย เทียนศิริ – ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล

13.35 – 14.30 น.
บรรยายเรื่อง :

“ภาพรวมตลาดออนไลน์ ข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงโอกาสในการทำการค้าระหว่างประเทศ และช่องทางการขายสินค้าส่งออกต่างประเทศด้วยเว็ปไซต์ com”
“เจาะลึกข้อมูลเว็บไซต์ com แต่ละฟังก์ชัน อาทิเช่น Hot Keywords , RFQ Market , KWA เป็นต้น”
“ยกตัวอย่างบริษัทคนไทยที่ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบน Alibaba.com”

โดย คุณปพิชญา แสงจันทมณี – Alibaba Certified Global Lecturer & Alibaba Specialist
บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

14.30 – 15.30 น.

Sharing Success Case from Gold Supplier สู่ความสำเร็จจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงผ่านเว็ปไซต์ Alibaba.com

เราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิก Gold Supplier ผู้ที่ใช้งานจริง และประสบความสำเร็จจริง!!! มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ในด้านการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำอย่างไร

โดย คุณอจินไตย  รัตดานัง  – กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อจินไตย จำกัด

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: training@gs1thailand.org