หลักสูตรอบรมพิเศษ – Exclusive Training

สถาบันรหัสสากล เล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมพิเศษในหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ในด้านการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อการค้าในยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดโอกาส สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดสากลได้ทั่วโลก

โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมในแต่ละหัวข้อตามด้านล่างนี้ หากท่านสนใจลงทะเบียนอบรม

คลิกที่ปุ่มด้านขวามือเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมต่อไป

การผลิต Content ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
สู่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านทางสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบอย่างไร 
ให้ดึงดูดผู้บริโภค สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ในหลักสูตรนี้

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมพิเศษเรื่อง

 “เทคนิคการสร้างสรรค์ Content Marketing ตามเทรนด์ผู้บริโภค”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

วิทยากรโดย 

อาจารย์ ดร. ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย)

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้กับภาครัฐและเอกชน

 

ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

 • Content Marketing คืออะไร มีกี่รูปแบบ
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการผลิต Content Marketing อย่างสร้างสรรค์
 • หลักการการออกแบบ Content Marketing เบื้องต้น
 • Content Marketing ที่ให้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้เป็นที่จดจำ (Storytelling)

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการออกแบบ Content Marketing
 2. นักการตลาดหน้าใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการออกแบบ Content Marketing เบื้องต้น
 3. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาความรู้ด้านการออกแบบ Content Marketing เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตน

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Online Training via ZOOM

หลักสูตรอบรมพิเศษเรื่อง “เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน”

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อการประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิก GS1 Thailand / สมาชิก ส.อ.ท.

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจภาพรวมของการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
 2. สามารถประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มความเข้าใจและสามารถเลือกใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 4. การควบคุมคุณภาพของบาร์โค้ด เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในจุดต่างๆ ตลอดซัพพลายเชน

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • ภาพรวมของเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
 • การกำหนดเลขหมายประจำตัวบริษัทและเลขหมายประจำตัวสินค้า
 • วิธีการจัดพิมพ์บาร์โค้ด
 • การเลือกคุณลักษณะบาร์โค้ดให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
 • การเลือกใช้บาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์
 • การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
 • รูปแบบการกำหนดตัวอักษรในบาร์โค้ด
 • การวางตำแหน่งบาร์โค้ด
 • การวางแผนควมคุมคุณภาพบาร์โค้ด

วิทยากรโดย

คุณเปรมฤดี คุณณา – หัวหน้างาน
คุณเมธิณี วรรลยางกูร –  เจ้าหน้าที่ AIDC
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สมาชิก GS1 Thailand
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า
 3. ผู้ควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: training@gs1thailand.org