หลักสูตรอบรมพิเศษ – Exclusive Training

สถาบันรหัสสากล เล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมพิเศษในหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ในด้านการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อการค้าในยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดโอกาส สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดสากลได้ทั่วโลก

โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมในแต่ละหัวข้อตามด้านล่างนี้ หากท่านสนใจลงทะเบียนอบรม

คลิกที่ปุ่มด้านขวามือเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมต่อไป

สัมมนาออนไลน์และ Business Matching  (ผ่านโปรแกรม Zoom)

Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” (ครั้งที่ 2)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ AJ E-Commerce (Alibaba Authorized Partner)

หลักการและเหตุผล

สถาบันฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกสถาบันฯ และผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็ง ผลักดันและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังตลาดโลกได้ อาทิ แพลตฟอร์มขายส่งสินค้าอันดับหนึ่งของโลกกับ Alibaba.com โดยการจัดอบรมดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าแบบ B2B และเครื่องมือสำคัญต่างๆ ของ Alibaba.com ที่จะสามารถช่วยให้สมาชิกได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการเปิดตลาดซื้อขายกับผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้าขายสินค้าแบบ B2B E-Commerce บนแพลตฟอร์ม Alibaba.com
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เข้าใช้งานในระบบ E-Commerce และเพิ่มโอกาสขยายสินค้าไปยังตลาดโลกด้วยฟังก์ชั่นของ Alibaba.com
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับฟังแนวทางการเริ่มต้นนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Alibaba.com จุดแข็งของแพลตฟอร์ม และการขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง

เงื่อนไขการพิจารณาให้สิทธิ์สมาชิกโดยสถาบันฯ

 1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต้องเป็นสมาชิกสถาบันฯ หรือ สมาชิกส.อ.ท.
 2. เป็นผู้ประกอบการประเภท SMEs
 3. ยังไม่เคยเปิดร้านค้าบน com และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขายส่ง
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไข กฎและกติกาของสถาบันฯ

กำหนดการ

13.30 – 13.35 น.
พิธีกรกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงานพร้อมแจ้งกำหนดการเบื้องต้น

13.35 – 14.35 น.
บรรยายเรื่อง Global inside with Alibaba.com”

 • ภาพรวมตลาดออนไลน์ ข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงโอกาสในการทำการค้าระหว่างประเทศ และช่องทางการขายสินค้าส่งออกต่างประเทศด้วยเว็ปไซต์ com
 • เจาะลึกข้อมูลเว็บไซต์ com แต่ละฟังก์ชัน อาทิเช่น Hot Keywords , RFQ Market เป็นต้น
 • ยกตัวอย่างบริษัทคนไทยที่ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบน Alibaba.com

โดย คุณชมพูนุท  โพธิ์ขาว – Business Consultant & Alibaba Specialist
บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

14.35 – 15.00 น.

Success Case Sharing: แชร์ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ในด้านการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

โดย คุณชุติมา  สิทธิรัตน์  Manager บริษัท THAIJAIDEE

15.00 – 16.00 น.

Business Matching สินค้ากลุ่มเป้าหมาย อาทิ

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • เสื้อผ้าเครื่องประดับ
 • เกษตรและสมุนไพร

 

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: training@gs1thailand.org