หลักสูตรอบรมพิเศษ – Exclusive Training

สถาบันรหัสสากล เล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมพิเศษในหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ในด้านการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อการค้าในยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดโอกาส สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดสากลได้ทั่วโลก

โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมในแต่ละหัวข้อตามด้านล่างนี้ หากท่านสนใจลงทะเบียนอบรม

คลิกที่ปุ่มด้านขวามือเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมต่อไป

GS1 Thailand Webinar

“Ensuring Brand Protection with GS1 Standards in the Age of COVID-19”

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย: สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านการตลาดของสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้น นอกจากจะแข่งกันที่คุณภาพของสินค้าแล้วยังแข่งขันในด้านของบรรจุภัณฑ์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมักพบกับปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ยอดขายที่สดลง รวมถึงลดความน่าเชื่อถือต่อเจ้าของสินค้าอีกด้วย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวผู้ประกอบการควรเรียนรู้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงสินค้า เพื่อทำให้แบรนด์ของสินค้าเกิดความน่าเชื่อถือและผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อการสั่งซื้อสินค้าที่ปลอดภัยนั่นเอง

รายละเอียดหลักสูตร

 • มุมมองเทรนด์โลกด้านความปลอดภัยของสินค้าโดยเฉพาะในโลกยุคโควิด-19
 • เรียนรู้มาตรฐานสากล GS1 ที่จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้สินค้า
 • ศึกษาข้อได้เปรียบของการปกป้องแบรนด์สินค้า
 • สาธิตวิธีการของเทคโนโลยีการปกป้องและตรวจสอบแบรนด์ดิจิทัล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง สินค้าสมุนไพร อาหารเสริม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงสินค้า

กำหนดการ

10:00 – 10:15 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์
โดย คุณสินชัย เทียนศิริ – ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล

10.15 – 11.00 น.
บรรยายเรื่อง “Global Trend on Product Safety with GS1 Standards”
1. ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ปลอดภัยมากแค่ไหนในยุคปัจจุบัน
2. การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สินค้าได้อย่างไร
โดย คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ – ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันรหัสสากล

11.00 – 11.40 น.
บรรยายเรื่อง “Brand Protection with Digital Stamp Technology”
1. ความสำคัญของการปกป้องแบรนด์สินค้า
2. ทำความรู้จักกับ Smart Label
3. เทคโนโลยีการตรวจสอบแบรนด์ดิจิทัล
4. Success Case แนะนำโซลูชั่น และสาธิตการนำไปใช้ งานจริง
โดย ดร.ชนัด เผ่าพันธ์ดี – รองกรรมการผู้อำนวยการ
คุณวราวิทย์ เสียงเสนาะ – วิศวกร
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

11.40 – 12.00 น.
ช่วงถาม-ตอบ
โดย GS1 Thailand และ ALT Telecom

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สัมมนาออนไลน์ และ Online Business Matching

“ขายออนไลน์อย่างไรให้ปังบนแพลตฟอร์มระดับโลก Alibaba.com”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

จัดโดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ AJ E-Commerce (Alibaba Authorized Partner)

หลักการและเหตุผล

ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลทำให้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระบบการขนส่งระยะสั้นและการจัดส่งแบบรวดเร็ว จะเป็นที่ต้องการ และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจึงหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นในช่วงที่มีการกักตัว (Home quarantine) หรือทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) ทำให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องปรับตัวรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมหาช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ ส่งผลให้ตลาดออนไลน์เกิดการขยายตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทางสถาบันฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกสถาบันฯ และผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็ง ผลักดันและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังตลาดโลกได้ รวมถึงรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล เพื่อการบริหารจัดการสินค้าตลอดซัพพลายเชน สามารถตรวจสอบและติดตามสินค้า เพิ่มความปลอดภัยกับสินค้าต่อผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards) และระบบฐานข้อมูลสินค้า (GS1 Member Portal) / Application “SmartBar”
 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการค้าออนไลน์ E-Commerce และเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Alibaba.com
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายสินค้าไปยังตลาดโลกด้วยฟังก์ชั่นของ Alibaba.com

Highlight

 • บริหารจัดการสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบาร์โค้ดมาตรฐานสากล
 • Alibaba Feature Trend in 2021
 • เจาะลึกเทคนิคการหาผู้ซื้อและพฤติกรรมผู้ซื้อบนแพลตฟอร์มอาลีบาบา
 • วิเคราะห์โอกาสในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอาลีบาบา
 • Online Business Matching ผลักดันสินค้าดี ยอดขายปัง บนแพลตฟอร์มอาลีบาบาที่มีผู้ซื้อจำนวนมากทั่วโลก

กำหนดการ

13.00 – 13.10 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์
โดย คุณสินชัย เทียนศิริ – ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล

13.10 – 15.10 น.
บรรยายเรื่อง :
“Alibaba Feature Trend in 2021 ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ”
“เจาะลึกวิธีการหาผู้ซื้อและพฤติกรรมของผู้ซื้อบนแพลตฟอร์มอาลีบาบา”
“วิเคราะห์โอกาสในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอาลีบาบา”

โดย คุณนเรนทร์  ทองกวาว – Country Manager of CCN Partner, Alibaba GDT ecosystem partner in Thailand
บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

15.10 – 16.30 น.
Online Business Matching นำเสนอและให้คำปรึกษาการนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มอาลีบาบา
(รอบละ 20 นาที/บริษัท/ประเภทธุรกิจ)

โดย Consultant Team – บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

16.30 – 16.40 น.
Q&A
โดย GS1 Thailand และ AJ e-Commerce

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: training@gs1thailand.org