หลักสูตรอบรมพิเศษ – Exclusive Training

สถาบันรหัสสากล เล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมพิเศษในหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ในด้านการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อการค้าในยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดโอกาส สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดสากลได้ทั่วโลก

เริ่มต้นทำธุรกิจ .. เริ่มต้นที่การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง

คุณสินชัย เทียนศิริCEO of GS1 Thailand

โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมในแต่ละหัวข้อตามด้านล่างนี้

หากท่านสนใจลงทะเบียนอบรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: training@gs1thailand.org