สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ซึ่งนอกจากจะได้ชุดหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าของท่านแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพ

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

 1. เลือกประเภทของหมายเลขบาร์โค้ดทีท่านต้องการสมัคร
  • GTIN – 13 / EAN – 13 สำหรับการค้าขายสินค้าทั่วไป ใช้ได้ในทุกประเทศ
  • GTIN – 12 / UPC – A  สำหรับการค้าในประเทศอเมริกาและแคนาดาบางรัฐ หากมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว โปรดตรวจสอบกับคู่ค้าว่าต้องการใช้บาร์โค้ดประเภทใด
 2. กรอกใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ ให้ครบถ้วน สมัครบาร์โค้ดออนไลน์
 3. แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิกทั้งหมด (เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก)
 4. เจ้าหน้าที่ทำการเช็คความถูกต้องของเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายในการสมัครทางอีเมล (อัตราค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี)
 5. ชำระค่าสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสถาบันฯทางแฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ (การชำระค่าสมาชิก)
 6. เจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์ยืนยันการเป็นสมาชิกให้กับท่านพร้อมแจ้งเลขหมายบาร์โค้ด
 7. ท่านทำการตอบรับโดยการลงทะเบียนข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูล GS1 TH Member Portal

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท (GLN) และหมายเลขที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ (GTIN) โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
2. คู่มือการใช้บาร์โค้ดพร้อมตัวอย่างแนะนำการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของบาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกสถาบันฯ ภายในปีแรก จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น มาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Certificate Program) และ หลักสูตรการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน ฟรี หลักสูตรละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 ท่าน/บริษัท) และสำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 1 ปี จะได้รับสิทธิ์การอบรมดังกล่าวในอัตราสมาชิก
4. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
5. ได้รับสิทธิ์ส่งตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด คลิกเพื่อดูรายละเอียดอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
6. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7. สมาชิกโครงสร้าง 9999 หมายเลขได้รับวารสาร GS1 Thailand Newsletter* (สมาชิกโครงสร้างอื่นๆ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://www.gs1th.org/newsletter)
8. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ
9. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
10. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ Member Portal เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่าน Application “Smartbar

11. ได้รับสิทธิ์บันทึกข้อมูลบริษัทลงในฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกมาตรฐานสากล GS1 จากทั่วโลก (http://gepir.gs1.org)

คู่มือการใช้งาน

10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการใช้งานของบาร์โค้ดคือ สำนักงาน GS1 (Member Organisation) ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดมือใหม่ผ่านขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มใช้งานบาร์โค้ด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 10 ขั้นตอนสู่บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1