สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนหมายเลขกับสถาบันรหัสสากล

บริการ

กำหนดเลขหมายบาร์โค้ด

Events / PR News

News

GS1 Thailand Social Media

เพิ่มเพื่อน