สมัครบาร์โค้ด

สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนหมายเลขกับสถาบันรหัสสากล

สมัครบาร์โค้ด

การกำหนดเลขหมาย

บาร์โค้ด

การกำหนดเลขหมาย

บาร์โค้ด

การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้า

Newsletter