สมัครบาร์โค้ด

สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนหมายเลขกับสถาบันรหัสสากล

บริการ

กำหนดเลขหมายบาร์โค้ด

การกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดประจำตัวสินค้า

Events / PR News

News