ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร GS1 Thailand

          Youtube free icon  

ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  8:00-17:00 น.

Call Center : 0-2345-1200 กด 1

Email : info@gs1thailand.org

ติดต่อส่วนงานภายใน

ส่วนงานสมาชิก
0-2345-1191
0-2345-1212
0-2345-1196
0-2345-1192
0-2345-1205
0-2345-1193
0-2345-1214
0-2345-1198

ส่วนงานการเงิน
0-2345-1048
0-2345-1032

ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา 
0-2345-1195
0-2345-1208

ส่วนงานพาร์ทเนอร์สัมพันธ์ 
0-2345-1197

ส่วนงานมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 
0-2345-1199

ส่วนงาน DIGITAL TRANSFORMATION
0-2345-1206

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0-2345-1207
0-2345-1190

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ 
0-2345-1202
0-2345-1194
0-2345-1199
0-2345-1201