ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

โทรศัพท์ : 098-3722456, 092-8150850, 084-9383081

E-mail : info@gs1th.org