ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

Call Center: 0-2345-1200

งานสมาชิก
0-2345-1212
0-2345-1214
0-2345-1196
0-2345-1191
0-2345-1205
0-2345-1193
0-2345-1198

งานบัญชีและการเงิน
0-2345-1048
0-2345-1032

งานฝึกอบรม – SMEs & OTOP
0-2345-1195
0-2345-1208

งาน Partner & Solutions Provider
0-2345-1197

งาน PR & Communication/ Education
0-2345-1190

งานตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (verify Barcode) ,Healthcare & AIDC
0-2345-1199

งานการตลาด – Retail & ECR Thailand & Business Transformation
0-2345-1194
0-2345-1201

งานการตลาด – FTI Connect by GS1 Thailand
0-2345-1231
0-2345-1202

งาน e-Commerce
0-2345-1115
0-2345-1053

งานสารบรรณ – เลขานุการ
0-2345-1192

E-mail : info@gs1th.org

Facebook : GS1 Thailand

Line : @gs1thailand

Instagram : gs1th