ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  08:00 – 17:00 น.

Call Center : 0-2345-1200

Email : info@gs1thailand.org

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร GS1 Thailand

          Youtube free icon 

ติดต่อส่วนงานของ GS1 Thailand

ส่วนงานสมาชิก
0-2345-1212
0-2345-1191
0-2345-1205
0-2345-1193
0-2345-1214
0-2345-1198

ส่วนงานการเงิน
0-2345-1048
0-2345-1032

ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา
0-2345-1195
0-2345-1197

ส่วนงานพาร์ทเนอร์สัมพันธ์
0-2345-1208

ส่วนงานมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
0-2345-1199

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ
0-2345-1202
0-2345-1199
0-2345-1201

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0-2345-1190
0-2345-1194