ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

Call Center:  0-2345-1000, 0-2345-1200

งานสมาชิก
0-2345-1212
0-2345-1214
0-2345-1205
0-2345-1193
09-8372-2456

งานฝึกอบรม – SMEs & OTOP
0-2345-1195
08-4938-3081

งานตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด – Healthcare & AIDC
0-2345-1199
06-1402-7497

งาน Partner & Solutions Provider
0-2345-1197

งานการตลาด – Retail & ECR Thailand & Business Transformation
0-2345-1194
09-2815-0850

งานโครงการ และประสานงานภาครัฐ
0-2345-1198

งานสารบรรณ – เลขานุการ
0-2345-1192

E-mail : info@gs1th.org

Facebook : GS1 Thailand

Line : @gs1thailand