ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

จันทร์ – ศุกร์  08:00 น. – 17:00 น.

Call Center : 0-2345-1200

อีเมล : info@gs1th.org

Facebook : GS1 Thailand

Line : @gs1thailand

Instagram : gs1th

งานสมาชิก
0-2345-1212
0-2345-1191
0-2345-1205
0-2345-1193
0-2345-1214
0-2345-1198

ฝ่ายการเงิน
0-2345-1048
0-2345-1032

ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
0-2345-1195
0-2345-1197

ฝ่ายพาร์ทเนอร์สัมพันธ์
0-2345-1208

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0-2345-1190

ฝ่ายงานมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
0-2345-1199

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
0-2345-1202
0-2345-1194
0-2345-1199
0-2345-1201