ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

เบอร์โทรติดต่อGS1
02-345-1212, 02-345-1214, 02-345-1193, 02-345-1194, 02-345-1198
งานฝึกอบรม
02-345-1195
ตรวจสอบบาร์โค้ด
02-345-1199

เบอร์มือถือ

098-3722456
092-8150850
061-4027497
084-9383081

E-mail : info@gs1th.org