ฝึกอบรม

สถาบันรหัสสากล ได้จัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานสากล GS1 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานมาตรฐานสากล GS1 ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการอบรม ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ และ การอบรมออนไลน์ (Online Training) ในปี 2566 เป็นต้นไป จะปรับเป็นการอบรมแบบ Hybrid ซึ่งท่านสามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Onsite ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ หรือ Online ผ่านระบบ Zoom

ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมและทำการลงทะเบียนได้ตามข้อมูลด้านล่าง

Hybrid Training

Online ผ่านระบบ Zoom หรือ Onsite ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ 

อบรมออนไลน์ผ่านคลิป VDO (Online Training)

งดให้บริการชั่วคราว  เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ประเภท สน. เท่านั้น 
รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 50% เพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าอบรมกับทางสถาบันฯ