ฝึกอบรม

สถาบันรหัสสากล ได้จัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานสากล GS1 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานมาตรฐานสากล GS1 ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการอบรม ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ และ การอบรมออนไลน์ (Online Training) ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมและทำการลงทะเบียนได้ตามข้อมูลด้านล่าง

อบรม ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ

อบรมออนไลน์ (Online Training)