ฝึกอบรม

สถาบันรหัสสากล ได้จัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานสากล GS1 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานมาตรฐานสากล GS1 ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการอบรม ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ และ การอบรมออนไลน์ (Online Training) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสถาบันฯ จึงปรับรูปแบบการจัดอบรมที่สถาบันฯ เป็นผ่านระบบ Zoom 


ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมและทำการลงทะเบียนได้ตามข้อมูลด้านล่าง

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

อบรมออนไลน์ผ่านคลิป VDO (Online Training)