บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป เป็นบริษัทเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ “Wawa-X” ซึ่งเป็น ระบบบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจระดับองค์กร

Services & Solutions

1) Wawa-X ประกอบไปด้วย 14 Core Features ซึ่งครอบคลุมระบบการขาย, ระบบการบริหารลูกค้า, ระบบรับออเดอร์ และระบบโปรโมชั่น

2) Wawa – X มีตัวเชื่อมต่อระบบ ERP ขององค์กรให้การทำงานสะดวก

3) Dashboard ที่สรุปข้อมูล สะดวกต่อการตรวจสอบและควลคุมแบบเรียลไทม์

4) ระบบ On Cloud (AWS) มีมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมด

5) CRM ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะชองแต่ละธุรกิจ

Contact Information

  • คุณสดุดี งามวาจา

    Personal Assistant

  • support@wawa-x.com
  • +6692-492-2497 , +6689-440-7546
  • 928 อาคารโครงการ Block 28 อาคาร D ชั้น ที่ 3 ห้อง D307, D308 ซอยจุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330