ระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC)

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ มีคนไทยจำนวนมากนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งจำนวนผู้ประกอบการที่ขายสินค้าทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบออนไลน์ก่อนไปซื้อสินค้าที่ร้านได้ แต่ปัญหาหลักคือการค้นหาสินค้าออนไลน์นั้นยังค้นหาได้ยาก จึงควรอ้างอิงให้ตรงกันด้วยการใช้มาตรฐานสากล United Nation Standard Product and Services Code (UNSPSC) และ เลขหมายประจำตัวสินค้าสากล Global Trade Identification Number (GTIN) เพื่อทำให้ข้อมูลสินค้าตั้งแต่โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าต่างๆ มีการอ้างถึงสินค้าด้วยมาตรฐาน คำอธิบายที่ตรงกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณเอง ไม่ควรพลาด!!! บอกลาปัญหาการจัดการข้อมูลสินค้าอันยุ่งเหยิง ด้วยรหัส UNSPSC ที่ช่วยในการแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล และต่อยอดขึ้นไปอีกขั้นกับ e-Catalogue Service

ระบบแค็ตตาล็อกสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างแค็ตตาล็อกสินค้าเพียงครั้งเดียว แต่สามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้ทุกราย โดยไม่ต้องปวดหัวกับรูปแบบไฟล์หรือฐานข้อมูลจำนวนมากอีกต่อไป

ดังนั้น ทางสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบ e-Catalogue ไว้รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ให้กับสมาชิกของสถาบันรหัสสากลอีกด้วย

สิทธิประโยชน์เมื่อลงทะเบียนการใช้งานหมายเลขประจำตัวสินค้

  •  สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบค้นหาหมายเลขประจำตัวสินค้าสากล GS1 GEPIR
  •  ข้อมูลของท่านจะได้รับการอัพโหลดขึ้นสู่ระบบ GS1 CLOUD
  • มีฐานข้อมูลสินค้ากลางสำหรับการจัดการบริหารเลขบาร์โค้ด