เรียนท่านสมาชิก

ขณะนี้สถาบันรหัสสากล ได้ทำการย้ายระบบฐานข้อมูลสินค้าจากเดิม e-Catalogue Service

ไปสู่ระบบ GS1 TH Member Portal แล้ว

เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและยุ่งยากในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสินค้า

ให้ท่านสมาชิกดำเนินการกรอกข้อมูลสินค้าลงเฉพาะในระบบ GS1 TH Member Portal เท่านั้น ทางสถาบันได้สร้าง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นเลขหมาย GLN ของท่านสมาชิกเอง เช่น

Username : 8851231231234

Password : 8851231231234

ท่านสมาชิกสามารถดูวิธีการบันทึกข้อมูลสินค้าได้ตาม VDO ด้านล่างนี้

หมายเหตุ * : ข้อมูลสินค้าที่ท่านเคยกรอกไว้ในระบบ e-Catalogue Service ทางสถาบันฯจะดำเนินการนำข้อมูลมารวมอยู่ในระบบ GS1 TH Member Portal ให้ในอนาคต ท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสินค้าเดิมที่เคยกรอกไว้ในระบบ e-Catalogue Service ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะสินค้าที่จะต้องการใช้เลขหมายใหม่เท่านั้น

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ท่านสมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดย แจ้ง เลขหมาย GLN หรือ เลขสมาชิก ผ่านทาง E-Mail : info@gs1th.org

สถาบันรหัสสากลได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกบาร์โค้ด (GS1 TH Member Portal)

เพื่อแสดงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสินค้าของสมาชิกที่ใช้เลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคู่ค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าอีกช่องทางหนึ่งด้วย ฐานข้อมูลสินค้านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลจากเจ้าของสินค้าโดยตรง โดยสถาบันฯ ได้กำหนด User Name และ Password ให้ท่าน  เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์

https://gs1th.org/portal