ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) พร้อมชิงรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จาก GS1 Thailand และรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก TIPMSE

ซึ่งจะเปิดรับผลงานและสมัครออนไลน์ที่ลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdPBi-Ork9KOLpxJ6EmSdE_n12XUV6IYwBLSt3WV7GlW8rw/closedform
และส่งงานจริงได้ที่Thai-IDC
ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2562 นี้

ติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดได้ที่
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณรุ้งประภา/สีวลี โทร. 02-381-1603 มือถือ 061-423-4926,081-457-6333, 088-6147410
E-mail : ppid.packaging@gmail.com
หมายเหตุ : ตัดสินการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2562  // ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวดต่อในระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards)