บริการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

ปัญหาลำดับแรกสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจที่มีความต้องการใช้บาร์โค้ดติดบนตัวสินค้า คือ ไม่ทราบว่าเมื่อได้รับการอนุมัติเลขหมายสากลเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องด้วยสถาบันรหัสสากล เป็นเพียงนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดให้เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการสร้างแท่งบาร์โค้ดจากตัวเลขที่ได้รับไป ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่าน เกิดปัญหาในการสร้างแท่งบาร์เพื่อติดลงบนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ทางสถาบันฯ จึงจัดตั้งบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านสมาชิก นั่นคือ “บริการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด” ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ขั้นต่ำได้ในจำนวนน้อย และได้รับมาตรฐาน GS1 อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดให้รวดเร็วขึ้น เมื่อได้รับการอนุมัติเลขหมายสมาชิกเรียบร้อย สามารถสั่งพิมพ์สติกเกอร์ได้ทันที

Barcode Printing Service

บริการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด มาตรฐาน GS1 เริ่มต้น ดวงละ 1 บาท

บริการใหม่จากทางสถาบันรหัสสากล ที่ได้รับมาตรฐานตามระบบบาร์โค้ดสากล เพื่อนำไปติดบนตัวสินค้า โดยทางสถาบันฯ มีชนิดของกระดาษ และขนาดดังนี้

ประเภทของกระดาษ มี 2 ประเภท

  • กระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน คือ เนื้อกระดาษมีความมันเงา ผสมด้าน สามารถฉีกขาดได้ ไม่กันน้ำ ราคากระดาษถูกกว่าเนื้อกระดาษอื่นๆในขนาดเท่ากัน  ใช้สำหรับติดสินค้าทั่วๆไป
  • กระดาษยูโป้ คือ กระดาษสังเคราะห์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกผิวเรียบ มีความทนทาน เหนียว สามารถกันน้ำได้ดี และฉีกไม่ขาด ใช้สำหรับติดสินค้าที่ต้องโดนน้ำ แช่เย็น หรือแช่แข็ง

ขนาดของบาร์โค้ด มี 4 ขนาด

– ขนาด 3.0 x 1.5 ซม.

– ขนาด 3.2 x 2.5 ซม.

– ขนาด 5 x 2.5 ซม.

– ขนาด 4 x 3 ซม.

ระยะในการพิมพ์ 2-3 วันทำการ ขั้นต่ำ 100 ดวง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด