คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดคืออะไร?

 • สถาบันรหัสสากลให้บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพื่อให้บาร์โค้ดมีคุณภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล GS1 โดยมาตรฐานนี้ได้รวมการวัดขนาด สี พื้นที่ว่างซ้าย-ขวา คุณภาพการพิมพ์ ตำแหน่งการวางบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ และความถูกต้องของเลขหมายบาร์โค้ด

ทำไมต้องมีการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด?

 • การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถมั่นใจได้ว่าบาร์โค้ดของท่านจะสามารถสแกนได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการสแกน สินค้าที่มีบาร์โค้ดคุณภาพต่ำนั้นทำให้เสียเวลา ความสามารถในการผลิตลดลง ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ทำไมไม่ใช้แค่เครื่องสแกนปกติในการตรวจสอบว่าบาร์โค้ดอ่านได้หรือไม่?

 • เครื่องสแกนเนอร์แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกัน เช่นการปรับแสงเครื่องสแกนมีความหลากหลาย ผู้ผลิตเครื่องสแกนแต่ละเจ้านั้นพยายามสร้างเครื่องสแกนเนอร์โครงสร้างอัจฉริยะที่มีทั้งหมดเพื่อรองรับการถอดรหัสบาร์โค้ดต่างๆ

สถาบันรหัสสากลตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดด้านใดบ้าง?

 • ตัวชี้วัดคุณภาพบาร์โค้ดทั้งแบบที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและการใช้เครื่องมือชี้วัดตามมาตรฐานสากล GS1 และ ISO/IEC

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด?

 • ห้างค้าปลีกหรือศูนย์กระจายสินค้าต่างไม่ต้องการรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบาร์โค้ดที่ไม่ได้คุณภาพ และผู้ผลิตจำต้องได้รับความเสี่ยงหากบาร์โค้ดสแกนไม่ได้ เช่น
 • คู่ค้าอาจปฏิเสธการรับสินค้า และอาจต้องเสียค่าปรับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • สูญเสียเครดิตต่อคู่ค้า
 • เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหากบาร์โค้ดสแกนไม่ได้ ต้องพิมพ์บาร์โค้ดใหม่

เมื่อไหร่ที่ควรนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ?

 • ก่อนทำการผลิตฉลาก บรรจุภัณฑ์ ของสินค้าทั้งหมด ตัวอย่างสินค้า ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ควรถูกส่งตรวจสอบคุณภาพว่าตรงตามมาตรฐานสากล GS1

ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดนานเท่าไหร่?

 • ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการเพื่อให้ได้ผลทีถูกต้องแม่นยำ

ค่าใช้จ่ายในการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ?

 • สมาชิกสถาบันรหัสสากล สามารถนำตัวอย่างชิ้นงานบาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยเลข 885  มาเข้ารับบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดฟรีโดยสิทธิ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับอัตราค่าบำรุงสมาชิกรายปี ดังนี้
 • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

  จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับต่อปี

  อัตรา 1,500

  5

  อัตรา 3,000

  10

  อัตรา 8,000

  25

  อัตรา 10,000

  30

  อัตรา 12,000

  35

  * หากเกินจากจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับต่อปีจะคิดค่าบริการตรวจสอบใบรายงานผลละ 300 บาท

 • กรณีสมาชิกสถาบันรหัสสากล นำตัวอย่างชิ้นงานบาร์โค้ดที่เป็นเลขหมายของ GS1 ประเทศอื่นมาตรวจสอบ จะคิดค่าบริการตรวจสอบใบรายงานผลละ 500 บาท
 • อัตราค่าบริการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสถาบันรหัสสากล : ใบรายงานผลละ 700 บาท