บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (Microchip) โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่บริษัทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC” ของบริษัท

Services & Solutions

1) ไมโครชิพสำหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์

2) ไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

3) ไมโครชิพสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

4) ไมโครชิพสำหรับระบบ NFC และอื่นๆ

Contact Information

  • คุณสุรเดช อรุณสันติเดชา

    Product Management Specialist

  • suradeth.aroonsantidecha@sic.co.th
  • +662-589-9991

Silicon Craft Introduction Video: