มาตรฐาน GDSN สามารถใช้งานได้แล้วในขณะนี้ ค้นหาคู่มือการใช้งานและเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ GDSN ได้ที่ด้านล่างนี้

เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เวอร์ชั่นในอนาคต

เวอร์ชั่นดั้งเดิม

Maintenance release 3.1.3 (November 2017)

ค้นหาฐานข้อมูล GS1 Datapool

ในการเริ่มใช้งานแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าบน GDSN นั้น คุณต้องเข้าร่วมในฐานข้อมูล Datapool ซึ่งได้รับการทดสอบและรับรองแล้วว่ามีความถูกต้องตรงกับมาตรฐานสากล GS1

Find a GDSN certified data pool

Certified data pool support area (login required)

Global Product Classification