ประกาศสถาบันรหัสสากล

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 กรุงเทพมหานคร

ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2563 ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการสลับวันการทำงานและทำงานจากที่บ้าน

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการลดโอกาสการติดต่อของโรค โดยลดระยะห่างทางสังคม ตามนโยบาย Social Distancing จึงขอประกาศหยุดการให้บริการที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถรับบริการต่างๆ ของทางสถaาบันฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้

  •  บริการสมัครขอเลขหมายบาร์โค้ด: ดำเนินการรับสมัครสมาชิกทางระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ ติดต่อ 02-345-1212
  •  บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด: ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์มาที่สถาบันฯ และรอผลตรวจทางอีเมล์ ติดต่อ 02-345-1199
  •  บริการฝึกอบรม: ยกเลิกการอบรมที่สำนักงานตลอดเดือน เม.ย. และดำเนินการอบรมทางออนไลน์ ติดต่อ 02-345-1195
  • ให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม:  info@gs1thailand.org | Facebook (Inbox): GS1 Thailand | Line: @GS1Thailand | โทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์

ทางสถาบันฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

ขอบคุณครับ/ค่ะ