สถาบันรหัสสากล ขอเชิญท่านรับชมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ
“COVID-19 Product Safety – Traceability & Trackability”
สัมมนา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ กับ บริษัท ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (GS1 Thailand Partner Alliance) และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ProPak Asia 2020 ขอเชิญท่านรับชมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “COVID-19 Product Safety – Traceability & Trackability (ความปลอดภัยของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล)” เพื่อทราบถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล ที่ช่วยให้ระบบการ Track & Trace และเรียกคืนสินค้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อผู้บริโภคอีกด้วย

💥สัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (บรรยายภาษาไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้แล้ววันนี้! โดยลงทะเบียนผ่านทางสแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือ Click Link ที่นี่ http://edm01.ubmthailand.com/2020/PKA_2020/25/PKA2020_25_TH.html

☎️หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณเปรมฤดี โทร. 0-2345-1195
หรือส่ง e-mail มายัง putthaporn.p@informa.com