รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรี

ผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนา

“GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” (ครั้งที่ 4)

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ