สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธและบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานสากล GS1 แก่บุคคลากรทางการแพทย์

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand/