GS1 THAILAND ร่วมกับ AJ E-COMMERCE จัดงานสัมมนา

“GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM

ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 3″