หลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์ เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน พร้อมใบประกาศนียบัตร

เรียนเชิญสมาชิก GS1 Thailand และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมหลักสูตรอบรมออนไลน์ “เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน” พร้อมใบประกาศนียบัตร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานบาร์โค้ด … 
? เลขบาร์โค้ดจะสร้างเป็นแท่งบาร์โค้ดได้อย่างไร
? ต้องใช้โปรแกรมอะไรในการออกแบบบาร์โค้ดจึงจะได้มาตรฐาน
? บาร์โค้ดควรมีขนาดเท่าไหร่ คุณภาพบาร์โค้ดต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง
? ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จะเลือกใช้บาร์โค้ดให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างไร
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับทุกท่าน ครบ จบ ในหลักสูตรเดียว

 • วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

 • เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • ภาพรวมของเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
  • การกำหนดเลขหมายประจำตัวบริษัทและเลขหมายประจำตัวสินค้า
  • วิธีการจัดพิมพ์บาร์โค้ด
  • การเลือกคุณลักษณะบาร์โค้ดให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
  • การเลือกใช้บาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
  • รูปแบบการกำหนดตัวอักษรในบาร์โค้ด
  • การวางตำแหน่งบาร์โค้ด
  • การวางแผนควมคุมคุณภาพบาร์โค้ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายฝึกอบรม – คุณกรกมล หรือ คุณเปรมฤดี
โทร. 02-345-1195 , 02-345-1185