GS1 THAILAND ร่วมกับ AJ E-COMMERCE จัดสัมมนาออนไลน์และ Business Matching

“GLOBAL INSIDE WITH ALIBABA.COM

ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” ครั้งที่ 2