GS1 Thailand สนับสนุนรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) ประเภทรางวัลพิเศษ การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2566

            (14 มิ.ย. 66) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมสนับสนุนและมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) ประเภทรางวัลพิเศษ “การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2566” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มูลค่ารางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ รายละเอียดดังนี้

ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (SC) ประเภทนักเรียน–นักศึกษา ได้แก่

นางสาวรังษิญาภรณ์ แสนคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (ST) ประเภทนักเรียน–นักศึกษา ได้แก่

นางสาวรุ่งฟ้า คำแปง และ นางสาวอรกวี วิจักรชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (CP) ประเภทบริษัท–หน่วยงาน และผู้ประกอบการ ได้แก่

บริษัท จันวาณิชย์ ชีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

GS1 Thailand ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในปีหน้า
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ ผ่านหน้าเว็ปไซต์ได้เลย
ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org/