LIVE FROM BITEC BANGNA

0Days0Hours0Minutes0Seconds

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ

“Next Generation of Retail Business for Consumer Safety & Protection

ค้าปลีกมิติใหม่ ร่วมใส่ใจผู้บริโภค”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ แกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ในรูปแบบ Hybrid Seminar

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานปี 2566 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 20 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของที่ระลึกเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง LINE@ หรือทางเว็บไซต์

และเข้าร่วมวันงานที่แกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จำนวน 700 ท่านแรกเท่านั้น

1 บริษัท/เลขหมายสมาชิก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน จำนวน 2 ท่านเท่านั้น
ท่านที่ 3 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออน์ไลน์ได้
หากท่านประสงค์จะเข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันฯ กำหนด โดยสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัณย์ กิจนิเทศ โทร. 0-2345-1205 | คุณชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที โทร.0-2345-1214

ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือผ่านทาง Facebook : GS1 Thailand

!! LUCKY DRAW !!

ร่วมลุ้นรับรางวัลยิ่งใหญ่ สุดพิเศษ สำหรับท่านสมาชิกสถาบันรหัสสากล

Lotus’s Gift Card / Tops Gift Card   มูลค่า 2,000 บาท  จำนวน 5 รางวัล

Health Land Spa & Massage Cash Voucher  มูลค่า 3,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

Koko Gift Voucher – Special Blessing Omakase   มูลค่า 2,600 บาท  จำนวน 1 รางวัล

Veranda Resort Gift Voucher   มูลค่า 5,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

Apple Watch Series 8 รุ่น GPS (Red Product) มูลค่า 15,900 บาท   จำนวน 1 รางวัล

ฟรี ! ค่าบำรุงสมาชิก 5 ปี    มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

ฟรี ! ค่าบำรุงสมาชิก 1 ปี    มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท   จำนวน 4 รางวัล

AGENDA

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 9.00 – 9.10

  พิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถาบันรหัสสากล

  • กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ


   โดย ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล

  • กล่าวเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565


   โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 9.10 – 9.50

  ปาฐกถาพิเศษ


  โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  9.10 – 9.50

 • 9.50 – 10.20

  รายงานผลการดำเนินงานและแผนงาน


  โดย ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ – ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล และ

  โดย คุณสินชัย เทียนศิริ – ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 10.20 – 10.45

  บรรยายเรื่อง “เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ แล้วได้อะไร”

  โดย คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล – กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ รองประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  10.20 – 10.45

 • 10.45 – 11.15

  พิธีลงนาม “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าระหว่าง GS1 Thailand Member Portal และแอปพลิเคชั่น ECOLIFE“ แพลตฟอร์มที่จะเชิญชวนทุกคนมาดูแลโลกของเรา

  โดย คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร – กรรมการผู้จัดการ บจก. คิดคิด

 • 11.15 – 11.50

  เสวนาเรื่อง: เจาะลึกความสำเร็จ #สินค้าดีมีบาร์โค้ด “เต่าเหยียบโลก”

  โดย คุณนพวิทย์ จันทิพย์วงษ์ – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์

  11.15 – 11.50

 • 11.50 – 12.00

  บรรยายเรื่อง "Dragon Code : Your Unique Brand Protection”

  โดย คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ – กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
  สถาบันรหัสสากล 

 • 12.00 – 13.30

  พักรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมงาน GS1 Thailand Expo 2022

  12.00 – 13.30

 • 13.30 – 14.45

  เสวนาเรื่อง “2D Barcodes: Solution for Consumer Safety” ตอบโจทย์สินค้าน่าเชื่อถือ ยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคด้วยบาร์โค้ดสองมิติเจเนอเรชั่นใหม่

  บาร์โค้ด 2 มิติ ตามมาตรฐานสากล GS1 เทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลก

  โดย คุณสินชัย เทียนศิริ – ผู้อำนวยการ สถาบันรหัสสากล

  โซลูชั่นที่ช่วยป้องกันการขายสินค้าหมดอายุที่จุดขาย

  โดย คุณชาคริต เฮงสิริกุล – Head of Unit User Experience Design Group
  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์

  คุณอนุวัตร อุดมวรชาติ – ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้า บมจ. ซีพี ออลล์

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการ

  โดย คุณนริศรา วงสกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บจก. ซีพีแรม

  เทคนิคการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติ บนสินค้า

  โดย คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

 • 14.45 – 15.00

  จับฉลากรางวัลพิเศษ Big Lucky Draw, Big Surprise!!

  14.45 – 15.00

 • 15.00 เป็นต้นไป

  รับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมงาน GS1 Thailand Expo 2022

แผนที่สำหรับการเดินทางมาร่วมงาน