เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าไทยด้วยบาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล

สอบถามรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่:
คุณวนิตา อินช้างคำ
โทรศัพท์: 02-345-1188, 086-335-2865
Email: vanitai@fti.or.th