สถาบันรหัสสากล จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ในชื่อหลักสูตร “ระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินค้ากลุ่ม Healthcare และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง” ร่วมกับ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล ได้จัดอบรมในรูปแบบ Online Training ในชื่อหลักสูตร ระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินค้ากลุ่ม Healthcare และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหลากหลายด้าน ครอบคลุมการให้บริการกว่า 140 แห่งทั่วโลก โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 35 ท่าน

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และ สามารถนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้าน Healthcare ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน  โดยมุ่งเน้นความสำคัญและประโยชน์ในการนำสัญลักษณ์บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 โดยเฉพาะ GS1 Datamatrix ไปใช้บ่งชี้สินค้ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสาธารณสุขประเทศต่างๆ  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายให้กับทางคู่ค้าหรือโรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย

สนใจบริการ In-house Training จัดอบรมความรู้บาร์โค้ดมาตรฐานสากลให้กับองค์กรของท่าน
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มด้านล่างค่ะ