สถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตรความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล ได้จัดอบรม In-house Training หลักสูตรอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าอบรมในทุกส่วนงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และ สามารถนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการนำสัญลักษณ์บาร์โค้ดมาตรฐานสากลไปบ่งชี้สินค้าทำให้บริหารจัดการสินค้าและข้อมูลสินค้าเพื่อการสื่อสารระหว่างคู่ค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ซึ่งหลักสูตรอบรมดังกล่าวนี้ได้มีการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ อีกด้วย

สนใจบริการ In-house Training สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มด้านล่างค่ะ