เรียนเชิญสมาชิกสถาบันรหัสสากลร่วมอบรมหลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์ เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่

ร่วมเรียนรู้การทำ Facebook Live สร้างตัวตนผ่านแผลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศ
พร้อมแชร์เคล็ดลับสร้างสรรค์ Content อย่างมืออาชีพ

ฟรี ! เฉพาะสมาชิกสถาบันรหัสสากลหรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเท่านั้น

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมอบรมหลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์

“เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่”

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00  น. ผ่านระบบ Zoom

โดย วิทยากร  คุณธวัชชัย สุขสีดา (อ.ดร.ต้นรัก)
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล ให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

 Highlight

  • การเตรียมความพร้อมก่อนการ Live
  • เทคนิคการทำ Facebook Live
  • สื่อสารอย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบน Facebook
  • เข้าใจเครื่องมือการทำการตลาดผ่าน Facebook เบื้องต้น