จากสถานการณ์ COVID-19 สถาบันฯ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน
เปลี่ยนมาใช้บริการของสถาบันฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
โดยขอลดการให้บริการที่สำนักงานในช่วงนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอรับบริการต่างๆ ของทางสถาบันฯ ได้ตลอดวันและเวลาทำการตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

✅ บริการสมัครขอเลขหมายบาร์โค้ด: ดำเนินการรับสมัครสมาชิกทางระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ https://www.gs1th.org/get-a-barcode/ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-345-1212, 098-372-2456

✅ บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด: ดูรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ https://www.gs1th.org/2018/01/10/barcode-verification-service/ โดยลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่สถาบันฯ และรอผลการตรวจสอบทางอีเมล์ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-345-1199, 061-402-7497

✅ บริการฝึกอบรม: ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ที่ https://www.gs1th.org/training/ โดยยกเลิกการอบรมที่สำนักงานไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง และดำเนินการอบรมทางออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-345-1195, 084-938-3081

✅ ให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อสอบถามได้ทั้งทางอีเมล์ info@gs1thailand.org หรือ Inbox ทาง Facebook (Inbox): GS1 Thailand หรือ Line: @GS1Thailand หรือเบอร์โทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์ https://www.gs1th.org/contactus

ทางสถาบันฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกๆ ท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค COVID-19 พร้อมผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ/ค่ะ