GS1 Thailand Annual Meeting 2020
GS1 Thailand สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ภายใต้หัวข้อ “GS1 Cares” เพื่อมุ่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยผู้บริโภค
ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ รองรับอุตสาหกรรมค้าปลีก เฮลท์แคร์
ขนส่งและโลจิสติกส์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “GS1 Cares” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้งานบาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix และมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและตลาดโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก

ในงานดังกล่าวมีสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยบริเวณงานมีโซนคูหานิทรรศการ “GS1 Thailand Services and Solutions” ที่แสดงเทคโนโลยีที่น่าสนใจของผู้ให้บริการที่เป็นพาร์ทเนอร์ของสถาบันฯ กว่า 10 บริษัท และมีโซนออกร้านประชาสัมพันธ์สินค้าจากโครงการ GS1 Thailand Marketplace ภายใต้แคมเปญ “สินค้าดีมีบาร์โค้ด” ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ร้านค้า นอกจากนี้บนเวที ทางสถาบันฯ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์มากมาย ดังนี้

– การบรรยายในหัวข้อ “สารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โดยคุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมฯ
– การบรรยายในหัวข้อ “ลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยุค New Normal ด้วยมาตฐานสากล” โดย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– การบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีน่าสนใจ “Platform for Supply Chain Traceability” โดย คุณอำนาจ บุญขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
– เสวนา เรื่อง “GS1 DataMatrix: Solution for Product Safety” ตอบโจทย์สินค้าน่าเชื่อถือเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ด้วยบาร์โค้ดสองมิติเจเนอเรชั่นใหม่ ร่วมเสวนาโดย คุณกฤษดา ลิมปนานนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุณจักรภพ ชัยยูรวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต B บจก. โอลิค(ประเทศไทย) คุณ ชาคริต เฮงสิริกุล Unit Head Research & knowledge gosoft บมจ. ซีพี ออลล์ คุณนภดล ไกรฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) และดำเนินรายการโดย คุณสินชัย เทียนสิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล
– การบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีน่าสนใจ “New Tools to Discover New Marketing & Selling Opportunities” โดย คุณนพพล งามวิวัฒน์กุล New Future Business Manager บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมว่า สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand เป็นหน่วยงานหลักภายใต้ ส.อ.ท. ซึ่งมาตรฐานสากล GS1 นั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้กับทุกธุรกิจได้ ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้กำหนดมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Service Organization” เพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสมาชิกให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปในปีนี้ได้ การจัดงานประชุมใหญ่ภายใต้หัวข้อ “GS1 Cares” ในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน และยุทธศาสตร์ Service Organization ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งยกระดับ SMEs และภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานคณะกรรมการสถาบันรหัสสากล และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่า บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายหรือนำสินค้าเข้าห้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคตลอดจนซัพพลายเชนทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ซึ่งเป็นบาร์โค้ดขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก เช่น หมายเลข Batch / Lot หมายเลขซีเรียล วันที่ควรบริโภค ก่อนวันหมดอายุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้า (Traceability) ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสินค้า ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันถูกนำมาใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีก เฮลท์แคร์ การขนส่งและโลจิสติกส์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากลิ้งก์ข้างล่าง