ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงาน Propak Asia 2019

ในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain

สถาบันรหัสสากล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงาน Propak Asia 2019 ในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain
จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ Traceability & Blockchain จาก GS1 Thailand,LINA NETWORK  และ i-Sprint Innovations

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา 8.30 – 12.00 น ณ ห้อง Meeting Room C ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย