เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Eco Innovation Forum 2018 27-28 กันยายน 2561

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 “Eco Innovation Forum 2018” ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศ และสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2728 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งภายในงานจะมีปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม การสัมมนาในห้องย่อย การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและผู้ประกอบการ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/ECO2018 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 นี้

หมายเหตุ 1 งานสัมมนาครั้งนี้ มีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสัมมนา (Carbon Footprint Event) พร้อมทั้งทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด (Carbon neutral) จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสำรวจการเดินทางในขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ นอกจากนี้งานสัมมนาฯ ยังดำเนินการตามข้อกำหนด Green Meeting ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในงานจึงมีการปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ 2 :

2.1  การลงทะเบียน

1)      ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/ECO2018 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

2)      หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการลงทะเบียน โปรดติดต่อ คุณบัญชา  ผามอญ  โทรศัพท์ 080 225 6888

2.2  การเข้าร่วมงาน

1)      แสดงคิวอาร์โค้ด ซึ่งหลังจบขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจะส่งคิวอาร์โค้ดให้ผู้ลงทะเบียนตาม email ที่แจ้งไว้ ท่านสามารถบันทึกคิวอาร์โค้ดนี้ แล้วนำมาแสดงที่ตู้คีออสเพื่อรับสติ๊กเกอร์เข้างาน

2)      แจ้งชื่อ – นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อรับสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าร่วมงาน

2.3  เอกสารประกอบการสัมมนา / บรรยาย จะไม่มีการผลิตเป็นรูปเล่ม แต่จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ของทุกห้อง ได้วันสัมมนาและหลังจบงาน