E-biz Expo Asia 2018

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกบูธในงาน “E-biz Expo Asia 2018” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายใต้คอนเซป “Gateway to Digital Opportunities : โอกาสของทุกธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล” เพื่อแสดงศักยภาพและตอกย้ำความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก