ECR Dinner Talk 2018: Blockchain in Supply Chain Management: Dream or Reality?

เกี่ยวกับงานสัมมนา:

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2018 จะมีการจัดสัมมนาที่จะมาเปิดเผยว่าทำไม Blockchain เป็น Game Changer สำหรับความโปร่งใสในการจัดการซัพพลายเชน  เราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง? ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล การจัดส่งสินค้าการรักษาความปลอดภัยความสามารถในการมองเห็นได้ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อการจัดการซัพพลายเชนที่ประสบความสำเร็จ เทคโนโลยี Blockchain สามารถอำนวยความสะดวกในการมองเห็นและประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมซึ่งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่างๆ

การสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากองค์กรชั้นนำ ทั้งนักพัฒนานักวิเคราะห์และนักลงทุนในแวดวงบล็อก ได้รับเกียรติวิทยากรจาก Accenture, JP Insurance และ IBM จะแบ่งปันประสบการณ์และศึกษาประเด็นสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดในตลาด เหตุการณ์นี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีภาพรวมของสภาวะปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงในโลกของห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งตอบคำถามหลัก: เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิวัติครั้งนี้ได้อย่างไร

ECR Dinner Talk 2018: Blockchain in Supply Chain Management: Dream or Reality? (สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ)

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18:30 ถึง 21.30 ที่ The House on Sathorn (W Bangkok)

ผู้ร่วมอภิปราย: Accenture, JP Insurance and IBM.

สำรองบัตร: บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

บัตรราคา 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บัตรสำหรับภาคการศึกษา 2,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สมาชิก ECR ได้บัตรเข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 บัตร ต่อ หนึ่งบริษัท

สำรองที่นั่งติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:00 น.

นางสาวพัชรียา เย็นจิตต์ – pachriyay@gs1thailand.org
Tel: +662-345-1206
นางสาวมยุรินทร์ เพชรชัด – mayurintrp@gs1thailand.org
Tel: +662-345-1197
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่นั่งมีจำนวนจำกัด