งานสัมมนา “โอกาสในการขายสินค้าบน Amazon”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ร่วมบรรยายแนะนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กับผู้ประกอบการในงานสัมมนา “โอกาสในการขายสินค้าบน Amazon” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Glowfish Event Space @ Sathorn มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและร่วมรับฟังกว่า 90 ท่าน