Thailand e-Commerce Week 2017

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Online, Shall We GO… วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกบูธภายในงาน “Thailand e-Commerce Week 2017” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Online, Shall We GO… วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยรวบรวมผู้ให้บริการธุรกิจสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ การสัมมนาระดับนานาชาติโดยวิทยากรผู้เป็นกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทางสถาบันฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “นำธุรกิจท่านเข้าสู่โลก e-Business อย่างเต็มรูปแบบ” และ “ติดปีกการค้า Digital Marketing ด้วย e-Catalogue Service” ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศ รวมถึงเพื่อดำเนินการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต