คำอธิบายข้อมูล รหัส UNSPSC คือรหัสสำหรับแบ่งประเภท/หมวดหมู่สินค้า สามารถหาได้ที่ ระบบ e - Catalog Service ในส่วนลงทะเบียนข้อมูลสินค้า รหัส GPC คือรหัสแบ่งประเภทสินค้า ตามมาตรฐาน GS1 รหัสแบ่งกลุ่มอื่นๆ Global Trade Item Number เลขหมายประจำตัวสินค้าตามมาตรฐาน GS1 (GTIN-13) เลขหมายประจำตัวสินค้าที่ใช้ภายใน โดยจะเข้าไปในส่วนของข้อมูล SUPPLIER_ASSIGNED ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ ชื่อสินค้าภาษาไทย คำอธิบายของสินค้าภาษาอังกฤษ คำอธิบายของสินค้าภาษาไทย ชื่อยี่ห้อสินค้าภาษาอังกฤษ ชื่อยี่ห้อสินค้าภาษาไทย Global Location Number หมายเลขบ่งชี้ที่ตั้งสากล ของผู้ให้ข้อมูล เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่จดทะเบียนการค้ากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของผู้ให้ข้อมูล เลขประจำตัวอื่นๆของบริษัทผู้ให้ข้อมูล ชื่อของบริษัทผู้ให้ข้อมูลสินค้าภาษาอังกฤษ ชื่อของบริษัทผู้ให้ข้อมูลสินค้าภาษาไทย Global Location Number หมายเลขบ่งชี้ที่ตั้งสากล ของเจ้าของสินค้า เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของเจ้าของสินค้า เลขประจำตัวอื่นๆของบริษัทเจ้าของสินค้า ชื่อของบริษัทเจ้าของสินค้าภาษาอังกฤษ ชื่อของบริษัทเจ้าของสินค้าภาษาไทย Global Location Number หมายเลขบ่งชี้ที่ตั้งสากล ของผู้ผลิต เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ผลิตสินค้า เลขประจำตัวอื่นๆของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ชื่อของบริษัทผู้ผลิตสินค้าสินค้าภาษาอังกฤษ ชื่อของบริษัทผู้ผลิตสินค้าสินค้าภาษาไทย ตลาดประเทศเป้าหมาย ประเทศที่ผลิต หน่วยการบรรจุสินค้า

จุดประสงค์การใช้งานของสินค้าภาษาอังกฤษ จุดประสงค์การใช้งานของสินค้าภาษาไทย คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าภาษาอังกฤษ คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าภาษาไทย ส่วนประกอบของสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มภาษาไทย ส่วนประกอบของสินค้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มภาษาไทย วิธีใช้ภาษาอังกฤษ วิธีใช้ภาษาไทย คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้ภาษาอังกฤษ คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้ภาษาไทย ภาษาหลักที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักสินค้า หน่วยวัด กว้าง หน่วยวัด ยาว หน่วยวัด สูง หน่วยวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ ราคา


เว็บไซต์อ้างอิงสินค้า
ข้อมูล *UNSPSC_CODE GPC_CODE ADDITIONAL_CATEGORY_CODE *GTIN COMPANY_TRADE_ITEM_ID *TRADE_ITEM_NAME (EN) *TRADE_ITEM_NAME (TH) TRADE_ITEM_DESCRIPTION (EN) TRADE_ITEM_DESCRIPTION (TH) *BRAND_NAME (EN) *BRAND_NAME (TH) INFO_PROVIDER_GLN INFO_PROVIDER_TAX_ID INFO_PROVIDER_ADDITIONAL_PARTY_ID INFO_PROVIDER_PARTY_NAME (EN) INFO_PROVIDER_PARTY_NAME (TH) BRAND_OWNER_GLN BRAND_OWNER_TAX_ID BRAND_OWNER_ADDITIONAL_PARTY_ID BRAND_OWNER_PARTY_NAME (EN) BRAND_OWNER_PARTY_NAME (TH) MANUFACTURER_GLN MANUFACTURER_TAX_ID MANUFACTURER_ADDITIONAL_PARTY_ID MANUFACTURER_PARTY_NAME (EN) MANUFACTURER_PARTY_NAME (TH) *TARGET_MARKET_COUNTRY_CODE *COUNTRY_OF_ORIGIN_CODE UNIT_DESCRIPTOR_CODE CHILD_GTIN CHILD_QUANTITY FUNCTIONAL_NAME (EN) FUNCTIONAL_NAME (TH) VARIANT (EN) VARIANT (TH) FOOD_AND_BEVERAGE_INGREDIENT (EN) FOOD_AND_BEVERAGE_INGREDIENT (TH) NON_FOOD_INGREDIENT (EN) NON_FOOD_INGREDIENT (TH) USAGE_INSTRUCTIONS (EN) USAGE_INSTRUCTIONS (TH) CAUTION (EN) CAUTION (TH) DEFAULT_LANGUAGE_CODE GROSS_WEIGHT UNIT_CODE WIDTH UNIT_CODE HEIGHT UNIT_CODE DEPTH UNIT_CODE COMMUNICATION_VALUE (TELEPHONE) COMMUNICATION_VALUE (EMAIL) COMMUNICATION_VALUE (WEBSITE) CATALOGUE_PRICE (BAHT) CERTIFICATION_VALUE_1 CERTIFICATION_VALUE_2 CERTIFICATION_VALUE_3 REFERENCED_WEBSITE
หมายเหตุ *ข้อมูลที่กรอกทั้งหมด ห้ามมี , โดยเด็ดขาด


กรณีที่ไม่ใช่สมาชิก GS1 ใส่รหัสประจำตัวสินค้าใส่ในช่อง COMPANY_TRADE_ITEM_ID แทน เนื่องจากสินค้าต้องมีรหัสอย่างใดอย่างนึงในการ import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ


ค้นหาได้จากหนังสืออนุมัติการเป็นสมาชิกจาก สถาบันรหัส GS1 Thailand

กรณีเจ้าของสินค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ใส่ชื่อบริษัทของท่าน กรณีเจ้าของสินค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ใส่ชื่อบริษัทของท่าน ค้นหาได้จากหนังสืออนุมัติการเป็นสมาชิกจาก สถาบันรหัส GS1 Thailand
รหัสประเทศไทย คือ 764 รหัสประเทศไทย คือ 764 BASE_UNIT_OR_EACH = Base Unit or Each ชิ้นอัน (SKU)
CASE = Case หีบห่อ
PACK_OR_INNER_PACK = Pack or Inner Pack บรรจุภัณท์ชั้นใน
PALLET = Pallet พาเลท
TRANSPORT_LOAD = Transport Load หน่วยการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่ DISPLAY_SHIPPER = Display Shipper บรรจุภัณท์พร้อมขาย
MIXED_MODULE = Mixed Module บรรจุภัณท์แบบผสม


TH = ภาษาไทย EN = ภาษาอังกฤษ
การใส่หน่วยให้ใส่แค่ตัวอักษรสีแดงตามหน่วยที่ใช้ ตามตัวอย่าง
มิลลิลิตร millilitre(ml) MLT
ลิตร litre LTR
ลูกบาศก์เซนติเมตร(ซม³) cubic centimetre(cm³) CMQ
กิโลกรัม Kilogram(kg) KGM
กรัม gram(g) GRM
มิลลิกรัม milligram (mg) MGM
ปอนด์ pound(lb) LBR
ออนซ์ ounce(oz) ONZ

การใส่หน่วยให้ใส่แค่ตัวอักษรสีแดงตามหน่วยที่ใช้ ตามตัวอย่าง

เมตร metre MTR
เซนติเมตร centimetre CMT
มิลลิเมตร millimetre MMT
นิ้ว inch INH
ฟุต foot FOT

การใส่หน่วยให้ใส่แค่ตัวอักษรสีแดงตามหน่วยที่ใช้ ตามตัวอย่าง

เมตร metre MTR
เซนติเมตร centimetre CMT
มิลลิเมตร millimetre MMT
นิ้ว inch INH
ฟุต foot FOT

การใส่หน่วยให้ใส่แค่ตัวอักษรสีแดงตามหน่วยที่ใช้ ตามตัวอย่าง

เมตร metre MTR
เซนติเมตร centimetre CMT
มิลลิเมตร millimetre MMT
นิ้ว inch INH
ฟุต foot FOT
* ความจำเป็นในการกรอก? จำเป็น แนะนำ
จำเป็น
จำเป็น จำเป็น แนะนำ แนะนำ จำเป็น จำเป็น จำเป็น

จำเป็น จำเป็น จำเป็น

จำเป็น จำเป็น
จำเป็น จำเป็น แนะนำ

แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอก 50181901 10000165
8851234500017
Red Bean Bun ขนมปังถั่วแดง Red Bean Filled Bun ขนมปังหนานุ่มน่าทานพร้อมไส้ถั่วแดง Farm Home ฟาร์มโฮม 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Eating สำหรับรับประทาน Natural ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Vanilla Custard Filling Sugar Magarine Vanilla Custard Filling Sugar Magarine

Tear before eat Tear before eat May contain soy lecithin May contain soy lecithin EN 80 GRM 15 CMT 16 CMT 17 CMT 66840405040 orncham@am.co.th www.farmhome.com 5 HACCP GMP


26111701

8851234500024
E - BAT Powerbank แบตสำรอง recharge battery 30000 mAh แบตสำรองขนาด 30000 mAh E - BAT อีแบต 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Charging สำหรับชาร์จ Aluminium ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี

Aluminium import from Columbia ทำจากอลูมิเนียมจากเหมืองที่โคลัมเบียTH 500 GRM 1 MTR 1 MTR 1 MTR50202306 10000201
8851234500031
Hoola Cola ฮูล่า โคล่า Cola drink Hoola Hoola น้ำดื่มแต่งกลิ่นโคล่า ฮุลา ฮุล่า Hoola ฮูล่า 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

TH 100 MLT 5 CMT 5 CMT 5 CMT50112009 10005781
8851234500048
BBQ Pork หมูหมักซอสบาบีคิว Pork wth signature BBQ sauce หมูหมักกับซอสสูตรลับประจำตระกูล Thongchai Meat เนื้อธงชัย 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

EN 2 KGM 5 CMT 5 CMT 5 CMT53101602 10001352
8851234500055
Men T-Shirt เสื้อเชิ้ตชาย Shirt for men เสื้อสำหรับสุภาพบุรุษ Siam Dress สยามเดรส 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

EN 200 GRM 50 MMT 50 MMT 50 MMT50181901 10000165
8851234500024
Black Bean Bun ขนมปังถั่วดำ Black Bean Filed Bun ขนมปังไส้ถั่วดำ B Bread บี เบรด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Eating สำหรับรับประทาน Natural ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Vanilla Custard Filling Sugar Magarine คัสตาร์ดวานิลลาบรรจุเนยเทียมน้ำตาล

Tear before eat ฉีกก่อนรับประทาน May contain soy lecithin อาจมีเลซิตินจากถั่วเหลือง EN 80 GRM 15 CMT 16 CMT 17 CMT +66840405040 bbread@gs1thailand.org www.bbread.com
50181901 10000165
8851234500031
Coconut-Taro Bun ขนมปังไส้เผือกมะพร้าว Coconut-Taro Filed Bun ขนมปังไส้เผือกมะพร้าว B Bread บี เบรด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Eating สำหรับรับประทาน Natural ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Vanilla Custard Filling Sugar Magarine คัสตาร์ดวานิลลาบรรจุเนยเทียมน้ำตาล

Tear before eat ฉีกก่อนรับประทาน May contain soy lecithin อาจมีเลซิตินจากถั่วเหลือง EN 80 GRM 15 CMT 16 CMT 17 CMT +66840405040 bbread@gs1thailand.org www.bbread.com
50181901 10000165
8851234500048
Chocolate Custard Bun ขนมปังช็อกโกแลต Chocolate Filed Bun ขนมปังไส้ช็อกโกแลต B Bread บี เบรด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Eating สำหรับรับประทาน Natural ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Vanilla Custard Filling Sugar Magarine คัสตาร์ดวานิลลาบรรจุเนยเทียมน้ำตาล

Tear before eat ฉีกก่อนรับประทาน May contain soy lecithin อาจมีเลซิตินจากถั่วเหลือง EN 80 GRM 15 CMT 16 CMT 17 CMT +66840405040 bbread@gs1thailand.org www.bbread.com
50181901 10000165
8851234500055
Thai Custard Bun ขนมปังสังขยา Thai Custard Filed Bun ขนมปังไส้สังขยา B Bread บี เบรด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 8851234599998 0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัดด
0105559046026
AROI DEE CUSINE COMPANY LIMITED อร่อยดี คูซีน จำกัด 764 764 BASE_UNIT_OR_EACH

Eating สำหรับรับประทาน Natural ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Vanilla Custard Filling Sugar Magarine คัสตาร์ดวานิลลาบรรจุเนยเทียมน้ำตาล

Tear before eat ฉีกก่อนรับประทาน May contain soy lecithin อาจมีเลซิตินจากถั่วเหลือง EN 80 GRM 15 CMT 16 CMT 17 CMT +66840405040 bbread@gs1thailand.org www.bbread.com