• เลขสมาชิกขึ้นต้นด้วย 885
  • กรุณากรอกที่อยู่ หากต้องการให้จัดส่ง
  • ต้องการพิมพ์เลขหมายไหน จำนวนเท่าใด สามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องนี้ได้เลยครับ
  • เงื่อนไขการพิมพ์สติกเกอร์

    - สติกเกอร์ขนาด 4x3 ซม. เป็นสติกเกอร์ที่มีขนาดตามมาตรฐานสากล GS1 ที่ทางสถาบันฯ แนะนำ - สติกเกอร์ขนาด 3.0 x 1.5 ซม. ขนาด 3.2x 2.5 ซม. และขนาด 5.2 x 2.5 ซม. เป็นสติกเกอร์สำหรับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่ไม่ได้มาตรฐานสากล GS1 แต่ยังสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ - ลูกค้ายอมรับและรับทราบเงือนไขของการสั่งพิมพ์สติกเกอร์ - ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดขึ้น
  •