บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด

เนื่องด้วยการขยายตัวของธุรกิจให้บริการสินค้าเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จึงถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Services & Solutions

 1. Factory Automation Cable
 2. Cable Carriers
 3. Sensor and Safety Systems
 4. Barcode wireless RFID Systems

Contact Information

 • คุณปวิตรา ภัทรสมเจตน์

  ฝ่ายการตลาด

 • pavitra.p@planetbarcode.co.th

  info@planetbarcode.co.th

 • +662-300-5323 ต่อ 2303

Planet Barcode Introduction Video: