บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด

เนื่องด้วยการขยายตัวของธุรกิจให้บริการสินค้าเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จึงถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ให้บริการ

  1. Factory Automation Cable
  2. Cable Carriers
  3. Sensor and Safety Systems
  4. Barcode wireless RFID Systems

Contact Details

ฝ่ายการตลาด
T: 02-300-5323 ต่อ 2302-2307

อาคารแพลนเนท ที แอนด์ เอส เลขที่ 28 ชั้น 2
ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
T: 0 2718 9935-7

Website:

www.planet.co.th

Planet Barcode Introduction Video: