บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด

เนื่องด้วยการขยายตัวของธุรกิจให้บริการสินค้าเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จึงถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ให้บริการ

  1. Factory Automation Cable
  2. Cable Carriers
  3. Sensor and Safety Systems
  4. Barcode wireless RFID Systems

Contact Details

คุณประทุมวรรณ แหลมทอง
Marketing Supervisor
Mobile: 099-542-6963

42 ถนนเสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ +66-2718-9935-7
โทรสาร +66-2720-3343

Website:

www.planet.co.th