บริษัท เอ็ม เอ็ม แอนด์ เอ็น เอ็น จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านบาร์โค้ด (Barcode) และระบบสื่อสัมผัส (Touchscreen) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด ต่างๆเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เครื่องติดฉลากสินค้า อุปกรณ์จอสัมผัส รับพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูป รับตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ภายใต้ตราผลิตภัณท์สินค้า AXICON จากประเทศอังกฤษ NOVEXX SOLUTION จากประเทศเยอรมัน NAPPASS จากประเทศญี่ปุ่น

การให้บริการ

  1. จัดจำหน่าย พร้อมติดตั้ง อบรมการใช้งาน เครื่องพิมพ์ลาเบล/สติ๊กเกอร์ ในการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกาเม้น
    บรรจุภัณท์ที่ใช้ลาเบลประเภทPP PE PVC ถังเคมี/ถังน้ำมัน ด้วยระบบประหยัดหมึกพิมพ์/
  2. จัดจำหน่ายลาเบล/สติ๊กเกอร์ ดวงเปล่า/พิมพ์สี พร้อมโปรแกรมออกแบบการออกแบบ สั่งพิมพ์ ดวงลาเบล/สติ๊กเกอร์.
  3. รับสั่งผลิตเบล/สติ๊กเกอร์ สำเร็จรูป จำนวนตามความต้องการ.
  4. รับตรวจสอบคุณภาพแท่งบาร์โค้ดตามมาตรฐานISO/IEC/GS1.
  5. จัดจำหน่าย พร้อมติดตั้งจอระบบสัมผัส

Contact Details

คุณนพรัตน์ จินดาจัทรโชติ
ผู้จัดการทั่วไป
E: manager@mm-nn.com

13/292-293 ซ.จอมทอง14 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
T: 0 2878 3215

Website:

www.mm-nn.com