บริษัท เมฟู เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เมฟู เทคโนโลยี จำกัด เน้นการดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน คือ 1.ด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้า (Customized Software) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application 2.ด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality / Augmented Reality) โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มภาคการศึกษาและภาครัฐ 3.ด้านการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้(Feasibility Study)ของระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (Customer Oriented)

ให้บริการ

1. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์สำหรับวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)
2. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลสินค้า (Traceability)
3. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality / Augmented Reality)
4. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
5. บริการให้คำปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบซอฟท์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

คุณพงศ์อมร อมรชัยกิจ
Managing Director
T: 0851387542, 0847221313
E: mefutech.pongamorn@gmail.com

402/4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน 70 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

Website:

https://mefutech.com