บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด

ไอเดนทิไฟ ให้บริการเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีอย่างครบวงจรตั้งแต่ปี 2002 ครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่ายอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี การให้บริการอาร์เอฟไอดีโซลูชั่น และการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดี ในการจำหน่ายอุปกรณ์ ทางเราจำหน่ายอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องอ่าน และอาร์เอฟไอดี Tag ไม่ว่าจะเป็นอาร์เอฟไอดีแบบ Passive หรือ Active สำหรับ RFID Solution ที่ทางบริษัทเราพัฒนาขึ้นมานั้น จะเน้นที่ระบบการบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน ระบบบริหารรถขนส่ง และระบบ Intelligent Cabinet เป็นต้น นอกเหนือจากที่กล่าวมา ทางบริษัทเรายังให้บริการที่ปรึกษาสำหรับบริษัทที่ต้องการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีไปใช้งาน ซึ่งทางเราได้เคยให้คำปรึกษาแก่บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการค้าปลีก เป็นต้น

ให้บริการ

  1. Vehicle Tracking on Cloud
  2. Returnable Asset Visibility on Cloud
  3. Fixed Asset Visibility
  4. POE Access Control
  5. Marathon Timing Solution
  6. RFID Smart Seminar

Contact Details

คุณวิโรจน์ งามสุขเกษมศรี
MD
E: wiroten@id.co.th

99/28 ซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
T: 0 2582 3714-5

Website:

www.id.co.th

Identify RFID Introduction Video: