บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาตลอด 50 ปี ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ  1) สายธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล 2) สายธุรกิจระบบทำความเย็น 3) สายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งในสายธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล แบ่งเป็นอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ และล็อตนัมเบอร์, กลุ่มเครื่องพิมพ์ UV Digital Inkjet และ กลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Services & Solutions

  1. บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีการพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ และเครื่องติดสติ๊กเกอร์ลงบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์
  2. บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ Digital Ink Jet คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
  3. บริการโซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติ
  4. บริการหลังการขาย

Contact Information

  • คุณอัจฉรา พินิจรอบ

    Marketing

  • marketing3@harn.co.th
  • +662-203-0868

HARN Engineering Solutions Introduction Video: