บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งมา 20 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, ระบบบรรจุกล่องอัตโนมัติ, ระบบ Serialization, Traceability & Tracking, ระบบการพิมพ์ฉลากดิจิตอล และ ซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้บริการ

  1. Esko (เยอรมัน) ผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ prepress equipment
  2. Quick Label (อเมริกา) ผลิตภัณฑ์ทางด้าน เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิตอล
  3. Econocorp (อเมริกา) ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ
  4. Tecma (ฝรั่งเศส) ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องบรรจุอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  5. Optel (แคนาดา) ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ Serialization, Traceability, Tracking, Inspection
  6. Oris (เยอรมัน) ผลิตภัณฑ์ทางด้าน ดิจิตอลปรุ๊ฟ บรรจุภัณฑ์ บนวัสดุจริง
  7. Eye C (เยอรมัน) ระบบตรวจสอบงานพิมพ์

Contact Details

คุณนภดล ไกรฤกษ์
กรรมการผู้จัดการ
E: noppadol.cgsthai@gmail.com

370/7-8 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
T: +66-2369-2990

Website:

www.cgsthaisolution.com

C.G.S. (Thailand) Introduction Video: