บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งมา 20 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, ระบบบรรจุกล่องอัตโนมัติ, ระบบ Serialization, Traceability & Tracking, ระบบการพิมพ์ฉลากดิจิตอล และ ซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Services & Solutions

 1. Esko (เยอรมัน) ผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ prepress equipment
 2. Quick Label (อเมริกา) ผลิตภัณฑ์ทางด้าน เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิตอล
 3. Econocorp (อเมริกา) ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ
 4. Tecma (ฝรั่งเศส) ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องบรรจุอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 5. Optel (แคนาดา) ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ Serialization, Traceability, Tracking, Inspection
 6. Oris (เยอรมัน) ผลิตภัณฑ์ทางด้าน ดิจิตอลปรุ๊ฟ บรรจุภัณฑ์ บนวัสดุจริง
 7. Eye C (เยอรมัน) ระบบตรวจสอบงานพิมพ์

Contact Information

 • คุณนภดล ไกรฤกษ์

  กรรมการผู้จัดการ

 • noppadol.cgsthai@gmail.com
 • +662-369-2990

C.G.S. (Thailand) Introduction Video: